Brugse bruggenbouwers

Iedereen wil wel eens een bezoek brengen aan Brugge. Met onze medestandersgroep organiseren we af en toe een dagje Brugge voor een groep van ATD Vierde Wereld of voor een andere vereniging waar armen het woord nemen. Ook groepen uit Wallonië en Frankrijk waren al te gast.

De medestandersgroep bestaat meer dan 30 jaar en ontstond toen we met enkele Bruggelingen ATD Vierde Wereld leerden kennen. Met de verworven inzichten keken we naar de stad en zagen meer dan voorheen de struikelstenen waar gezinnen in armoede over vallen. We ontdekten veel meer armoede dan we voor mogelijk hadden gehouden. We bleven samenkomen en zochten andere medestanders. We verdiepten ons in de huisvestingsmarkt, gingen in gesprek met alle mogelijke instanties en deelden onze bevindingen op informatiemomenten.

Leren

Al die jaren waren we met 10 à 15 vrijwilligers. We willen op de plaats waar we wonen en werken opkomen voor een maatschappij waar iedereen tot zijn recht komt. Bij dit alles gaan we uit van de waardigheid van ieder mens. Het is onze vreugde als de meest kwetsbare sterker wordt.
Werken ‘met’ mensen in armoede, meer dan werken ‘voor’ hen, dat leren we in de volksuniversiteit en startdagen van ATD Vierde Wereld, in leesgroepen en niet in het minst in de vorming tijdens onze maandelijkse bijeenkomst.

De Werelddag van verzet tegen extreme armoede is elk jaar een baken in onze werking. Wat het thema ook is- cultuur, onderwijs, huisvesting, inkomen- wij zorgen ervoor dat de hulde aan de slachtoffers van armoede en uitsluiting een plaats krijgt.

Dialoog

Vanaf 2003 groeide er een stevige samenwerking met andere groepen in Brugge, die ook rond armoede en uitsluiting werken. Dat mondde in 2010 uit in Brugge Dialoogstad: een intense en vruchtbare dialoog met de stad Brugge. De armoedetoets is gelanceerd, een ervaringsdeskundige in armoede en uitsluiting is tewerkgesteld in het Sociaal Huis, een wijkgezondheidscentrum is startklaar.

In 2013 gingen we in dialoog met de onderwijswereld. Op 2 december 2015 gaan de nieuwe dialoogtafels over huisvesting. In deze gespreksrondes gaat het woord in de eerste plaats naar mensen met armoede-ervaring. In de verschillende verenigingen wordt dat grondig voorbereid.

Er zijn nog heel wat bruggen te bouwen. We plannen verder. Niet gepland, maar spontaan opborrelend in onze groep is de humor. Die kan al eens leiden tot een uitbundige bui. Maar vaak is het een milde monkel, onze manier om mekaar te zeggen: we waarderen je inzet!

 

Medestandersgroep ATD Vierde Wereld Brugge

Contact: Jo Dhaenens – jodhaenens@telenet.be

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina