Doe een gift

Doe een gift

Met jouw gift strijd je mee voor een wereld die niemand achterlaat

ATD Vierde Wereld is aanwezig bij mensen in armoede, verenigt hen en strijdt voor een waardig leven voor iedereen.

 • Je kan een gift doen aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekeningnr. IBAN BE89 0000 7453 3685 (BIC: BPOTBEB1) met vermelding “GIFT”.
 • Je kan ook online een gift doen.

 

Giften waarvan de som gedurende een jaar minstens 40 € bedraagt, geven recht op een fiscaal attest. Door dit attest betaal je maar de helft van het betaalde bedrag. Je krijgt 45% van je gift terug via de belastingen. (Erkenning door het Ministerie van Financiën sinds 1979. In juni 2017 heeft de Minister van Financiën de verlenging voor de periode 2017-2023 goedgekeurd op basis van art. 104,3°, e, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (CIR92)).

Opgelet: Als je een papieren overschrijvingsformulier gebruikt, gelieve het rechtstreeks bij uw bank in te leveren. Giften moeten gescheiden blijven van andere betalingen om recht te geven op een fiscaal attest.

Wij zijn lid van de vzw Ethische Fondsenwerving.
Onze charter van de financiële ethiek kan je hier raadplegen.

 

Wil je ons op langere termijn steunen?

 • Dan is een permanente opdracht de ideale formule: je vraagt aan je bankinstelling om maandelijks een vast bedrag over te schrijven. Gebruik hiervoor dit formulier.
 • Dat kan ook na je overlijden. Hier vind je meer info over het legaat.
 •  Dat gaat ook door een NewB Prepaid Mastercard te gebruiken. Per betaling met de NewB Card schenkt je 5 eurocent aan ATD Vierde Wereld indien je ons als ‘goed doel’ hebt aangeduid. Om de kaart te bestellen moet je wel vennoot zijn van NewB. Vennoot word je door één of meerdere coöperatieve aandelen te kopen tegen 20 euro per aandeel. Voor meer info: https://newb.coop/nl/goodpay

Waarvoor gebruiken wij jouw gift?

Om onze strijd tegen armoede concreet te maken doen we veel acties…

Volksuniversiteit

 • In Vlaanderen zijn er vijf volksuniversiteiten per jaar. De kost om één persoon te laten
  deelnemen (verplaatsing, koffie, huur lokaal, opvolging) aan de volksuniversiteit: 20 €.
 • Ieder werkjaar organiseren we een gezinsvolksuniversiteit met animatie, een optreden,… De kosten voor een gezinsvolksuniversiteit komen neer op ongeveer 500 €.

Cultuur en ontspanning

 • We gaan enkele keren per jaar op uitstap: naar een museum, naar de dierentuin, naar de zee. Zo een uitstap kost gemiddeld 450 € (vervoer, inkom, vieruurtje,…).
 • We willen graag met enkele gezinnen op vakantie gaan in België: dat komt neer op ongeveer 8000 € voor een week.

Presentie

 • Regelmatige huisbezoeken bij mensen in armoede die geïsoleerd zijn en niet meer kunnen deelnemen aan de reguliere activiteiten: 550 €/maand.
 • Een medewerker die twee keer per week in de straten van Brussel daklozen ondersteunt: 960 €/maand.

Straatbibliotheek

 • De straatbibliotheek heeft regelmatig nieuw materiaal nodig: boeken, een zeil tegen de
  regen, flyers,…: 333 €/jaar.
0
  0
  Je winkelmand
  Your cart is emptyNaar vorige pagina