Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

ATD Vierde Wereld is in België actief via 4 vzw’s:

Elke vzw heeft een Algemene Vergadering (AV), die jaarlijks bijeenkomt en waarvan de bevoegdheden door de statuten van de organisatie worden bepaald. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur, die het beleid en de strategie van de vzw uittekent op lange termijn. De Raad van Bestuur heeft een nauwe band met het Nationaal Team, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks uitvoerend bestuur van ATD Vierde Wereld België.

Latest news