Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

ATD Vierde Wereld is in België actief via 4 vzw’s:

Elke vzw heeft een Algemene Vergadering (AV), die jaarlijks bijeenkomt en waarvan de bevoegdheden door de statuten van de organisatie worden bepaald. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur, die het beleid en de strategie van de vzw uittekent op lange termijn. De Raad van Bestuur heeft een nauwe band met het Nationaal Team, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks uitvoerend bestuur van ATD Vierde Wereld België. Sinds 2015 bestaat ons Nationaal Team uit volgende vier medewerkers:

Brendan Coyne: volontair en Brit. In Engeland was hij geëngageerd met jongeren. In het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld nabij Parijs, bouwde hij mee de expertise op rond “extreme armoede is geweld – stilte doorbreken – vrede zoeken.” Daarna maakte hij deel uit van het team dat de relaties met internationale instanties zoals Unesco en de Verenigde Naties onderhoudt. Hij verhuisde in september 2014 naar België en was hier verantwoordelijk voor de communicatie.

Marijke Decuypere: volontair en Belg. Ze was eerst medestander en vijf jaar lid van de groep in Brugge. Als volontair was ze actief in Guatemala, Frankrijk en Nederland. Toen ze in 2007 terugkwam naar België, nam ze het engagement op om in Ronse met gezinnen in armoede op weg te gaan. Sinds een jaar maakt ze deel uit van het animatieteam van de Vlaamse volksuniversiteit en ondersteunt ze de acties in Vlaanderen. Deze verantwoordelijkheid blijft ze behouden.

Carine Baiwir: militante en Belg. Ze woont in Luik. Vanuit haar engagement in het Luiks team is ze sedert jaren heel nabij bij heel wat arme gezinnen. Sinds een tiental jaar behoort zij ook tot de groep “Agora” die het Waals decreet rond de jeugdhulpverlening evalueert. Sinds 5 jaar is ze geëngageerd bij gezinnen in Verviers en is ze ook mee verantwoordelijk voor de groep in Verviers. Deze verantwoordelijkheid blijft ze behouden.

Georges De Kerchove: medestander en Belg. Hij is sinds de jaren ‘70 geëngageerd bij ATD Vierde wereld. Als advocaat heeft hij het Huis van de Rechten van de Vierde Wereld opgericht. Hij slaagde erin om heel wat juristen te laten ontdekken dat de armsten verdedigers zijn van de mensenrechten. Hij was lange tijd animator van het mensenrechtencomité in het station van Brussel Centraal. Momenteel is hij voorzitter van ATD Vierde Wereld België.

 

Latest news