Ons beleidsplan

Beleidsplan ATD Vierde Wereld Vlaanderen 2021-2025

De activiteiten en werking binnen ATD Vierde Wereld worden mee gedragen door vrijwilligers. Het was dan ook evident dat zij onze tochtgenoten waren op weg naar dit beleidsplan. Zij beslisten mee welke richting we verder uit gaan en hoe we deze weg willen afleggen.

Dit beleidsplan bevat de duidelijke keuze om op zoek te gaan naar mensen in armoede die niet echt meetellen in onze samenleving. We willen hen via onze werking de kans bieden om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Mensen die zich uitgesloten voelen participeren niet zomaar aan de maatschappij. Werken aan hun maatschappelijke emancipatie is een heel proces. Andere mensen in armoede ontmoeten en elkaars ervaringen erkennen zijn belangrijk. Daarnaast bieden deze ontmoetingsmomenten kansen om van elkaar te leren en samen stappen vooruit te zetten. Werken aan maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede betekent ook dat we binnen ATD Vierde Wereld inzetten op gelijkwaardigheid. Mensen in armoede mogen bij ons ervaren dat ze meetellen en dat hun bijdrage nodig is om te evolueren naar een meer solidaire samenleving.

Meetellen in onze samenleving betekent dat iedereen gelijke toegang heeft tot zijn rechten. Dit is vandaag niet zo. Vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring willen met de brede samenleving de dialoog aangaan om hen duidelijk te maken hoe complex armoede is. Naast dialoog willen we burgers uitnodigen om samen met onze vrijwilligers te kiezen voor een meer solidaire samenleving, een samenleving die niemand achterlaat.

Onze 3 strategische doelstellingen:

SD1: Mensen met langdurige armoede – ervaring leren ATD Vierde Wereld kennen en zetten met ATD Vierde Wereld stappen zodat ze meetellen in de samenleving

SD2: Mensen in armoede komen samen, vinden steun bij elkaar en ontmoeten vrijwilligers zonder armoede-ervaring. Tijdens die bijeenkomsten leren mensen in armoede het woord nemen en worden ze sterker om samen met vrijwilligers zonder armoede-ervaring zich in te zetten voor een maatschappij die niemand achterlaat

SD3: De kennis van mensen in armoede is het uitgangspunt om aan maatschappelijke verandering te werken. Zo evolueren we naar een maatschappij die niemand achterlaat

Meer info in ons beleidsplan.

Deze doelstellingen leunen sterk aan bij wat er voor ATD Vierde Wereld België gebeurt.

Het strategisch plan van ATD Vierde Wereld België 2021 – 2025

Het strategisch plan van ATD Vierde Wereld België heeft vier strategische doelstellingen en is de leidraad voor (toekomstige) acties. Veel leden hebben deelgenomen aan de uitwerking van dit plan.

 

Doelstelling 1: Anders gaan kijken en handelen ten aanzien van mensen in armoede

De negatieve kijk op mensen die in armoede leven is een van de factoren die duurzame maatschappelijke verandering in de weg staat.

Focus: We passen dit doel in al onze activiteiten in en zetten een pilootproject op.

 

Doelstelling 2: De impact van de acties van de Beweging waarderen en vergroten

We kennen en communiceren de resultaten van onze acties beter.

Focus: Onze acties beter analyseren – vormingen aanbieden buiten de Beweging.

 

Doelstelling 3: Versterken van de samenhang van de Beweging

Leden zijn zich beter bewust van hoe hun acties samenhangen met andere acties van de Beweging en kunnen beter de visie van de Beweging uitleggen aan externen.

Versterken van de interne samenhang van de Beweging

Focus: Elkaar beter leren kennen – opleiding voor nieuwe leden

Versterken van de samenhang van de Beweging met de buitenwereld

Focus: Opleidingsmodule voor leden – evaluatie partnerschappen – zichtbaarheid.

 

Doelstelling 4: Het voortbestaan verzekeren van de Beweging

De Beweging telt meer jonge mensen en ontwikkelt een langetermijnstrategie voor fondsenwerving. We hebben meer middelen om de Beweging bekend te maken aan de buitenwereld.

Interne zorg

Focus: Focussen op jongeren – nieuwe leden beter begeleiden – ledenadministratie beter organiseren

Zichtbaarder maken

Focus: Evaluatie en verbetering van zichtbaarheid en fondsenwerving

Nood aan een uitgebreidere samenvatting? Lees onze brochure hier

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina