Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

Visie

ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. ATD staat voor All Together in Dignity.

Gelijkwaardigheid

In onze organisatie werken mensen met verschillende politieke of (geloofs)overtuigingen samen. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is en gerespecteerd moet worden.

Schending van de Mensenrechten

Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. Extreme armoede veroordeelt miljoenen mensen tot een leven in mensonwaardige omstandigheden. Mensen die zelf in een situatie van extreme armoede leven, zijn de eersten om op te staan en zich te verzetten tegen deze uitzichtloosheid. Hun unieke kennis en ervaring willen wij inzetten om bruggen te bouwen. Hun ervaringskennis is onze basis om structurele veranderingen voor te stellen.

Samen voor waardigheid

Onze acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. De samenleving zal pas veranderen als de allerarmsten onvoorwaardelijk als burgers worden erkend. Door onze krachten te bundelen – met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf – willen wij een einde maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving opbouwen.

Onze basisopties

 

Missie

ATD = All Together for Dignity = Samen voor waardigheid

Teams van ATD Vierde Wereld zijn wereldwijd op zoek naar de armsten om hen te ondersteunen in hun dagelijkse strijd voor een menswaardig leven. Wij willen dat niemand door armoede en uitsluiting wordt veroordeeld tot overleven zonder waardig toekomstperspectief.

Sensibiliseren en dialogeren

De weg naar een samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting vraagt zowel persoonlijke als maatschappelijke veranderingen. Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede publieke opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om samen structurele antwoorden op armoede te vinden. Deze antwoorden zijn erop gericht mensen in armoede respectvol en als partners te behandelen.

Stop de afhankelijkheid

Veel maatregelen om armoede te bestrijden zijn van tijdelijke aard. Wij zetten ons langdurig naast mensen die in armoede leven en samen geven we onze projecten vorm, voeren we ze uit en evalueren we ze. ATD Vierde Wereld neemt duidelijk stelling tegen de groeiende materiële hulpverlening die mensen veroordeelt tot afhankelijkheid.

2 fundamentele overtuigingen

In al onze acties passen we twee fundamentele overtuigingen toe:

  1. Participatie van de armsten: denken en handelen MET mensen die in armoede leven.
  2. Niemand achterlaten. ATD Vierde Wereld kiest steeds opnieuw voor de meest uitgeslotenen. Elke mens verdient rechten en erkenning.

Oproep Joseph Wresinski

Onze missie vind je ook terug in de oproep die Joseph Wresinski lanceerde op 17 oktober 1987.

Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.
–Joseph Wresinski

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina