Presentie

Presentie

Presentie bij mensen in armoede is via huisbezoeken of gesprekken op straat de basis leggen voor een langdurige relatie. Jarenlang in armoede leven laat sporen na. Angst en schaamte om naar anderen toe te stappen zit diep ingebakken. Verwachten dat ze deelnemen aan groepsbijeenkomsten is hoog gegrepen. Daarom stappen we naar hen toe. Vertrekkend vanuit de krachten van de mensen zelf zetten we samen stappen voor een waardig en beter leven. Door presentie leren we wat het betekent in armoede te leven. Door present te zijn geven we mensen de kans om terug opgenomen te worden in de samenleving.

Wie niet in armoede leeft heeft vaak geen idee waarmee mensen/ gezinnen in armoede te kampen hebben. Evidente zaken zoals een goede woning, even er op uit trekken, je rekeningen kunnen betalen, je kunnen verzorgen als je ziek bent, je kind laten voetballen, zijn voor die groep niet vanzelfsprekend. Van de maatschappij krijgen ze meer en meer de schuld voor die problemen. Dit uit zich op heel wat vlakken: een eigenaar wil niet verhuren aan iemand met een uitkering, kinderen worden niet uitgenodigd op een verjaardagsfeestje, soms voelen mensen in armoede misprijzende blikken van buren of hulpverleners. Mensen in armoede schamen zich diep voor hun situatie. Ze voelen zich ook alleen staan. Hulp durven zoeken en hun isolement doorbreken is niet eenvoudig.

“Het ergste is niet geen geld te hebben, het ergste is dat je nergens meetelt.”

We willen mensen/ gezinnen die te maken hebben met langdurige armoede-ervaring opzoeken en nabij zijn: In eerste instantie zal binnen ons present – zijn veel aandacht gaan naar het uitbouwen van een vertrouwensrelatie, het goed luisteren en begrijpen van de personen die we ontmoeten. Jarenlang ervaren dat je niet meetelt in onze samenleving en dat mensen/ diensten je scheef bekijken omwille van je armoedesituatie laat sporen na. Het vraagt tijd om mensen te overtuigen dat ze ons kunnen vertrouwen, dat we samen met hen stappen willen zetten om hun levenssituatie te verbeteren. Het zijn de  gezinsleden zelf die aangeven wat belangrijk is voor hen/ hem/haar, wat er moet veranderen, waar ze tegen aanlopen. Presentie beperkt zich niet tot de één- op- één relatie met de gezinsleden en het gezin als geheel, maar heeft ook aandacht voor het breder netwerk. Eenmaal een vertrouwensrelaties is uitgebouwd kunnen we samen stappen zetten voor een beter leven. We steunen daarbij op de krachten van het gezin zelf.

We focussen bij onze presentie op gezinnen met jonge kinderen om drie redenen:

  • Opgroeien in armoede heeft een impact op ontwikkelingskansen van kinderen. Door gezinnen met jonge kinderen te ondersteunen willen we meehelpen deze kansen te verhogen. Daarnaast is het recht op een gezinsleven voor ATD Vierde Wereld belangrijk. We willen niet enkel individuele rechten verdedigen maar ook het recht om te mogen samenleven als gezin (met ‘gezin’ bedoelen we hier niet alleen het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen, maar ook de verschillende varianten hiervan). We stellen vast dat armoede het gezinsleven hypothekeert. De stress die het leven in armoede met zich meebrengt zet een druk op het opvoeden en de relaties binnen het gezin. Door deze doelgroep te bereiken willen we onze kennis over het leven als gezin in langdurige armoede actualiseren. Dit laat ons toe om nog beter voor dit recht op te komen. Met die specifieke focus zijn we aanvullend bij andere armoedeorganisaties die deze invalshoek weinig belichten.
  • We willen ons richten tot die gezinnen, die zelf geboren zijn in armoede of al lange tijd in een armoede- situatie leven. Vaak ontbreekt het hen aan een ruim netwerk en het is niet eenvoudig voor een dienst om met hen te werken.
  • We willen hen een plek bieden binnen ATD Vierde Wereld. Mensen in langdurige armoede – ervaring maken ons duidelijk dat zij bij ATD respectvol behandeld worden, meetellen als mens en groeikansen krijgen. ATD Vierde Wereld geeft hen de kans om hun schaamte te overwinnen en in zichzelf te geloven. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om verder hun situatie in handen te nemen.

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina