Word volontair

Doe mee: word volontair

 

Een unieke combinatie van engagement en werk

Onze permanente medewerkers of volontairs zetten zich voltijds in met de beweging en beleven dit als een middenweg tussen vrijwilligerswerk en betaald werk.

Volontairs voeren samen met de armste bevolking acties voor een waardig leven. Er zijn bijna 400 permanente medewerkers vanuit heel de wereld in een dertigtal landen. Hun verschillende professionele achtergrond, religieuze overtuiging en afkomst zijn een troef. Ze werken in heel diverse teams, zij aan zij met geëngageerde medestanders en mensen met armoede-ervaring.

Ze maken zich beschikbaar voor verschillende missies, zowel voor acties met gezinnen in extreme armoede, als voor missies die hun strijd kenbaar maken (vertegenwoordiging, communicatie, enz.).

Volontair zijn houdt in:

 • Geraakt en bezorgd zijn over armoede en ongelijkheid in België, tussen Noord en Zuid
 • Je leven en werk een zinvolle invulling geven in overeenstemming met je waarden, een engagement dat een “9 to 5 job” overstijgt
 • Voltijds en voluit gaan voor herverdeling van rijkdom, kennis, macht en solidariteit
 • Je voortdurend laten uitdagen om anders te denken, te kijken, te werken, verdienen, kopen, leven, aan politiek te doen, te organiseren,…
 • Samen met mensen in armoede sleutelen aan systeemverandering en daarbij ook een weg van persoonlijke verandering durven bewandelen
 • Ruimte krijgen om je eigen competenties en gevoeligheden in te zetten en je tegelijk beschikbaar maken voor de projecten van de Beweging waar jij iets te bieden kan hebben en men jou nodig heeft. Dat vraagt flexibiliteit, de wil om te leren en veelzijdig te zijn: wij werven niet aan op basis van beroepsbekwaamheid, maar op basis van persoonlijke beweegredenen. De volontairs zijn op lange termijn bereid om van plaats, team en missie te veranderen. Na een paar jaar in hun land van herkomst veranderen vrijwilligers gemiddeld om de vijf jaar van team, en eventueel van land.
 • Aansluiting vinden bij een internationale groep gelijkgestemden: jong en oud, alleen, in koppel of als gezin, maar met als gemeenschappelijke basis dat ze zich volop  gooien in deze Beweging, in een internationale groep die verregaand wil experimenteren met andere manieren van samenleven, en met als ijkpunt: helpt het armoede de wereld uit? Worden mensen (in armoede) hier vrijer en blijer van?  Volontairs ontmoeten elkaar regelmatig om dit project samen uit te denken en werken.
 • In team werken: met veel zelfstandigheid, zin voor initiatief én overleg in een horizontale beleidsstructuur
 • Kiezen voor een eenvoudige levensstijl en salarisdeling: in overeenstemming met de wetten en regelgevingen van het land waar de volontairs actief zijn, hebben ze een arbeidscontract en toegang tot sociale zekerheid. Tegelijk kiezen ze ervoor om afstand te doen van de gebruikelijke verloning naar kwalificatie, prestatie, verantwoordelijkheid, anciënniteit. Ze kiezen voor salarisdeling en ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de levensstandaard van het land en met ieders behoeften en draagkracht. 

Dit zijn de stappen:

 • Wederzijdse kennismaking in een gesprek en tijdens een verkenningsperiode van vrijwilligerswerk. Als het goed loopt, wordt samen het startmoment van een inleefstage bepaald.
 • De eerste 6 maanden van de betaalde inleefstage zijn een periode van “ontdekking en oriëntatie”: we leren je kennen en je krijgt verschillende opdrachten aangeboden die je in staat stellen de verschillende facetten van onze acties te ontdekken. Tijdens die proeftijd zijn er ook ontmoetingen met anderen die een verdiepingsjaar doen in België en Europa. Indien mogelijk geven we de kans om een internationaal gebeuren mee te maken.
 • De inleefstage met ATD Vierde Wereld in België biedt het kader en de tijd om je volop en creatief in te zetten, je te vormen en voor jezelf een toekomstbeeld duidelijk te krijgen.
 • Aan het eind van de stage, doen we een evaluatie: is het voluntariaat jouw weg of eerder het medestanderschap?
 • Als na deze oriëntatie de interesse voor het internationaal voluntariaat van ATD bevestigd wordt en alles goed gaat, wordt daar in het tweede jaar van de inleefstage meer de nadruk op gelegd, sluit je aan bij het team van volontairs dat in België actief is.
 • De eerste missie begint in principe in het land waar de volontair woont. Ook al heeft ATD Vierde Wereld teams in verschillende werelddelen, toch vinden wij het van essentieel belang dat, alvorens armoede elders te ontdekken, je weet hoe het in het eigen land is.
 • ATD Vierde Wereld huisvest een volontair op een plaats die relevant wordt geacht voor de missie. De accommodatie is mogelijk gedeeld. In Etterbeek (het Vierde Wereldhuis) beschikken we over een woning met 3 kamers, waar jongeren die kiezen om het voluntariaat te ontdekken, kunnen samenleven, naast andere mogelijke opties.

Interesse in het voluntariaat of een ander engagement tegen armoede? Je kan een betaalde inleefstage volgen bij ATD.

Voor vragen kun je contact opnemen met Vanessa Joos en Camille de Monge, onthaalcoördinatoren, via het volgende e-mailadres: onthaal@vierdewereld.be.

 

Getuigenissen:

 

 

 

Laatste nieuws

0
  0
  Je winkelmand
  Your cart is emptyNaar vorige pagina