Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De Gebruiker wordt verzocht kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen.

De webshop https://atd-vierdewereld.be/winkel (hierna te noemen de “Site”) is een via internet toegankelijke site voor elektronische handel, die openstaat voor alle Gebruikers van dit netwerk. Het wordt uitgegeven door de VZW ATD Vierde Wereld België, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Victor Jacobslaan 12 – BTW 408.429.089.

De Site laat ATD Vierde Wereld toe solidaire producten te koop aan te bieden (hierna genoemd de “Producten”) aan internetgebruikers die surfen op de Site. Voor de toepassing van het onderhavige wordt overeengekomen dat de Gebruiker en ATD Vierde Wereld gezamenlijk worden aangeduid als de “Partijen” en individueel als de “Partij”, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd wordt aangeduid als de “Koper”. De rechten en plichten van de Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor de Koper.

Elke bestelling van een op de Site aangeboden Product impliceert overleg en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening door de Gebruiker.

Artikel 1. Doel

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het bepalen van de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die op de Site worden aangeboden.

Artikel 2. Producten – Prijs

2.1. Producten

De Producten die door ATD Vierde Wereld te koop worden aangeboden zijn die welke op de Site staan op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt.

Bij ontvangst van uw bestelling, controleren wij de beschikbaarheid van het (de) product(en). Indien een product dat niet beschikbaar is, wordt besteld, zullen wij u zeer snel op de hoogte brengen zodat wij het kunnen vervangen door een product van gelijke waarde. In het geval dat een van de artikelen van uw bestelling niet op voorraad is, zullen wij de rest van uw bestelling verzenden.

De foto’s en teksten ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel bindend. Indien deze foto’s en/of teksten onjuist zijn, kan ATD Vierde Wereld hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2. Prijs

De prijzen zijn aangegeven in euro.

De prijzen zijn inclusief BTW.

De prijzen houden geen rekening met de kosten die bijkomend zullen worden gefactureerd na de definitieve validatie van de bestelling.

ATD Vierde Wereld behoudt zich het recht voor, dat de Koper aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten.

Artikel 3. Levering

3.1. Termijn

De bestelling zal door ATD Vierde Wereld binnen 10 werkdagen worden verzonden, behalve in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het Product, waarvan onmiddellijk na ontvangst van de bestelling door ATD Vierde Wereld kennis zal worden gegeven. De levertijd voor kaarten is een week

In ieder geval zullen de Producten via de gebruikelijke postdiensten worden verzonden. ATD Vierde Wereld wijst dus alle verantwoordelijkheid af in geval van een te lange leveringstermijn te wijten aan de postdiensten of de transportmiddelen, alsook in geval van verlies van de bestelde producten of een staking. De risico’s van het vervoer zijn voor rekening van de Koper. Alle andere risico’s van verlies en beschadiging van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft u maximaal twee (2) maanden de tijd (vanaf de datum van vertrek uit het hoofdkantoor van ATD Vierde Wereld) om een klacht in te dienen. Na deze periode zullen wij geen enkele claim meer aanvaarden.

3.2. Afleveradres

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd in België, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld.

3.3. Leveringskosten

De bijdrage in de leveringskosten (verzending en verpakking) van het pakje varieert naargelang van de leveringswijze en het gewicht van uw aankopen.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om het door hem bestelde Product op eigen kosten terug te zenden, zonder betaling van een boete en zonder het aangeven van een reden. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling. Het Product moet in de originele verpakking worden teruggestuurd naar volgend adres: ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan nr. 12 te 1040 Brussel. Het bewijs van terugsturen moet worden gevalideerd.

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, betaalt ATD Vierde Wereld de Koper binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het pakket de door de Koper betaalde bedragen terug, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de Producten, die voor rekening van de Koper blijven.

Artikel 5. Retourzendingen

Indien een artikel niet geschikt is, heeft de Koper recht op terugbetaling en heeft hij veertien (14) dagen de tijd om het product in de originele verpakking terug te sturen. Deze termijn van 14 werkdagen moet in acht worden genomen.

Alle geretourneerde artikelen moeten in nieuwe staat en volledig zijn.

Het volgende wordt niet voor terugzending aanvaard:

  • door de Koper beschadigde of bevuilde zaken;
  • artikelen waarvan de verpakking niet origineel is, onvolledige of geopende artikelen;
  • zaken die door nalatigheid, verkeerd gebruik of reparatie door derden of door de Koper zelf zijn beschadigd.

Teruggestuurde artikelen (exclusief verzendkosten) worden teruggestort op de door de Koper vermelde rekening.

Artikel 6. Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Ons privacybeleid is beschikbaar op onze website

https://atd-vierdewereld.be/privacyverklaring-atd-vierde-wereld-in-belgie/

Artikel 7. Diverse bepalingen

7.1. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ATD Vierde Wereld en de Koper zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschillen zal een minnelijke schikking worden nagestreefd alvorens juridische stappen worden ondernomen. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

7.2 Volledige contactgegevens van ATD Vierde Wereld

ATD Vierde Wereld België ASBL
Victor Jacobslaan, 12
1040 Brussel
Tel : 02 650 08 70
E-mail: boekhandel@atd-vierdewereld.be
BTW: 408.429.089
Bank: – Rekening nr. BE89 0000 7453 3685

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina