Verborgen dimensies van armoede

Een internationaal onderzoek over de verborgen dimensies van armoede: een samenwerking van ATD Vierde Wereld met de universiteit van Oxford waarbij mensen in armoede uit verschillende landen betrokken waren.

Het onderzoek onderscheidt 9 dimensies van armoede:

Eerste groep: kernervaring (zegt wat armoede in wezen is)
Opgedrongen afhankelijkheid: Je verliest de controle over je eigen leven. Je hebt weinig keuzevrijheid doordat je sterk afhankelijk bent van anderen.
Fysiek, psychisch en emotioneel lijden: In armoede leven betekent dat je lichamelijke klachten hebt (fysiek lijden). Je voelt je verdrietig, kwaad, machteloos (emotioneel lijden) en je voelt je niet goed in je vel (psychisch lijden).
Strijd en verzet: Mensen in armoede strijden voortdurend om te overleven. De ontbering, het geweld en gebrek aan erkenning en waardering die armoede met zich meebrengt zorgen dat mensen in
armoede lijden. Daartegen reageren mensen in armoede en ze verzetten zich tegen deze situaties.

Tweede groep: relationele dynamieken (spreekt over relaties tussen mensen)
Institutioneel geweld: Nationale en internationale overheden geven geen gepast en respectvol antwoord op de noden en levensomstandigheden van mensen in armoede. Daardoor worden mensen in armoede vernederd en schade toegebracht. Mensen in armoede worden zo onzichtbaar gemaakt.
Sociaal geweld: Mensen in armoede worden door hun medemensen en door andere groepen in de samenleving scheef bekeken. Ze worden door andere sociale klassen slecht behandeld omdat ze arm
zijn.
Niet gewaardeerde bijdragen: De kennis en vaardigheden van mensen in armoede worden bijna niet opgemerkt, erkend of gewaardeerd. Vaak vindt men dat mensen in armoede onbekwaam zijn. Dit klopt niet.

Derde groep: ontberingen (gemis, gebrek)
Gebrek aan waardig werk: Het gaat hier over het feit dat het moeilijk is om een goede job te vinden: een job die eerlijk betaalt, een job die veilig is, een job die waardig is. Er is een gebrek aan jobzekerheid, een regelmatige job. Deze ervaring komt overal in de wereld veel voor.
Onvoldoende en onzeker inkomen: Het inkomen is onvoldoende om de basisnoden te vervullen. Daarnaast stelt je inkomen je niet in staat om aan sociale verplichtingen te voldoen. Doordat je inkomen
te klein is, stel je je gezin bloot aan stress. Het gezin kan zich niet in goede leefomstandigheden ontplooien.
Materiële en sociale ontberingen: Om een waardig leven te leiden is het nodig dat je bepaalde diensten en goederen kan gebruiken. Doordat je arm bent, heb je daar geen toegang toe en kan je niet deelnemen aan het sociale leven.

Een raderwerk van dimensies die op elkaar inwerken en beïnvloed worden door factoren van buitenaf. Het schema helpt om de complexiteit van armoede te zien.

“In Bangladesh is de realiteit anders dan in de Verenigde Staten, maar de kern van armoede en hoe armoede voelt is overal hetzelfde. Het gaat duidelijk om meer dan materiële ontberingen. Het gaat ook, en misschien wel vooral, over hoe mensen samenleven met elkaar, over pijn en strijd. Dat wist ik natuurlijk al. Maar het verrassende is dat we een gemeenschappelijke taal vonden over de grenzen van landen en culturen heen.” – Marianne de Laat over de verborgen dimensies van armoede in het Vierde Wereldblad

ATD Vierde Wereld gaf ism Welzijnszorg een webinar over de verborgen dimensies in armoede. Je hoort de verhalen van vier ervaringsdeskundigen in de armoede:

Er is een volledig rapport beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands en een flyer in het Nederlands.

Geïnteresseerd in een vorming over de verborgen dimensies van armoede? Contacteer ons!

In de pers: Mensen in armoede: ‘Wij tellen niet mee’ (Sociaal.net, 15 december 2021)

Laatste nieuws

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina