Voortgangsrapporten

Voortgangsrapporten

Voortgangsrapporten

Voortgangsrapport 2022

We organiseerden een basisvorming voor onze leden om ATD Vierde Wereld beter te leren kennen en een vormingsweekend rond ons bestuur en ons strategisch plan.

De thema’s van de volksuniversiteiten in 2022 waren dienstverlening, de invloed van drugs op het gezinsleven, mentaal welzijn en energie(kosten). Er was ook een nationale volksuniversiteit rond het niet opnemen van sociale rechten.

In de zomer vond onze eerste gezinsvakantie plaats en waren er verschillende uitwisselingen tussen onze lokale groepen, om elkaar (beter) te leren kennen.

We werkten met het Steunpunt tot bestrijding van armoede rond de monetaire dimensie van armoede en deden acties rond het recht op wonen, onder meer voor 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Voortgangsrapport 2021

In 2021 gaven we vorming rond outreachend werken en ‘hoe ATD uitleggen aan anderen’ (wordt vervolgd in 2022). We wilden present zijn op nieuwe plaatsen en in contact komen met jonge gezinnen in armoede. Daarom startten we met een nieuwe straatbibliotheek in Willebroek in mei 2021. In de zomer zorgden we voor veel ontmoetingsmomenten. Zo was er uitwisseling tussen onze lokale groepen en organiseerden we een nationale uitstap en een nationale startdag. Deze startdag kwam er naar aanleiding van 50 jaar ATD Vierde Wereld in België. Om ons boek Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger terug onder de aandacht te brengen, maakten we 4 podcasts waarin 3 militanten en 1 volontair hun verhaal vertellen. Verder werkten we samen met de academische wereld: twee studenten maakten een thesis rond onze onderzoeksvragen. We maakten ook ons internationaal onderzoek ‘de verborgen dimensies van armoede’ bekend bij de academische wereld.

Voortgangsrapport 2020

Digitalisering
In 2020 werkten we rond digitalisering. De digitale kloof is sinds het begin van de coronacrisis sterk onder de aandacht gebracht. Op 3 oktober ging een volksuniversiteit over digitalisering door. Na de volksuniversiteit volgden de deelnemers workshops die inzetten op het verbeteren van hun digitale vaardigheden. We stelden vast dat sommigen wel goed met de computer konden werken, daarom ontstond het idee hen te vragen de “digi-buddy” te worden van andere leden die over minder goede digitale vaardigheden beschikken, een project waarvoor we steun kregen van de Vlaamse overheid. Eind oktober deden we ook mee aan een focusgroep van de Koning Boudewijnstichting over digitalisering binnen justitie.

Coronacrisis
Veel ervaringsdeskundigen vonden steun bij ATD tijdens de coronacrisis. We gingen met hen wandelen of, als hun gezondheid dat niet toestond, bij hen op stoepbezoek. Omdat de volksuniversiteit in april niet kon doorgaan organiseerden we online kleine praatgroepjes of belden we mensen op. We startten ook een Facebookgroep ‘ATD Vierde Wereld in tijden van corona’ die nu meer dan honderd leden telt. Omdat de straatbibliotheek even stilgelegd moest worden, gingen de begeleiders van deur tot deur om boekenpakketten uit te delen aan de kinderen in de buurt. We werden ook gevraagd lid te worden van de taskforce kwetsbare gezinnen en gaven zo signalen van mensen in armoede tijdens de coronacrisis door aan politici.

Voortgangsrapport 2019

Duurzaamheid
2019 stond in het teken van duurzaamheid. We organiseerden twee volksuniversiteiten rond duurzaamheid, deden mee aan een klimaatmars en lieten onze stem horen tijdens vormingen of in de pers.

Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger
We publiceerden ons boek “Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger” en lanceerden bijhorende website www.aandeonderkant.be. Het hoogtepunt van “Waarheid of Fabel”: onze campagne over bewustwording van vooroordelen tegenover mensen in armoede.
Het boek is intussen aan een tweede herdruk toe en persaandacht gaf ons de kans om de problematiek aan een breder publiek bekend te maken.

Planningsdagen voor het beleidsplan
We nodigden onze leden doorheen het jaar uit op drie planningsdagen voor het beleid. Samen met hen dachten we na over de toekomst van ATD en maakten we een sterkte-zwakte analyse. Deze bijeenkomsten vormden de basis voor het nieuwe beleidsplan.

Voortgangsrapport 2018

Méry-sur-Oise
Met 40 mensen maakten we afgelopen zomer een reis naar het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld. Voor de deelnemers was dit een unieke ervaring: elkaar beter leren kennen en andere geëngageerde leden uit Mexico, Tanzania, Madagaskar en de Filipijnen ontmoeten. Deze 3-daagse zorgt ervoor dat het engagement in lokale groep met enthousiasme verder gezet wordt.

Straatbibliotheek
In Bossuit startten we met een straatbibliotheek. In 2018 bereikten we iets meer dan 20 kinderen. Deze actie zorgt er ook voor dat er positieve zaken in deze achtergestelde wijk gebeuren. Bewoners vertellen ons dat ze niet langer meer het gevoel hebben dat ze in een slechte wijk wonen.

Ieders stem telt
Via het platform “Ieders stem telt” werkten we lokaal mee aan gemeentelijke memoranda. Rond de signalen, problemen die tijdens de volksuniversiteit naar boven kwamen, publiceerden we artikels.

Waarheid of fabel
Onze campagne Waarheid of fabel zit in een uitvoeringsfase. We begonnen met het schrijven van een boek en vonden een uitgever om die in 2019 uit te brengen. Een reclamebureau denkt met ons mee om de kijk rond armoede door de brede bevolking te veranderen.

Voortgangsrapport 2017

60 jaar ATD Vierde Wereld
2017 was een bijzonder jaar. ATD Vierde Wereld vierde haar 60-jarig bestaan. Internationaal kozen we ervoor om deze verjaardag aan te grijpen om mensen op te roepen om zich in te zetten voor een wereld zonder armoede. Het verspreiden van deze oproep zorgde voor heel wat enthousiasme. We ontmoetten nieuwe bondgenoten en staken een hart onder de riem van reeds geëngageerde mensen.

Verzet uit onverwachte hoek
De verjaardag wilden we in België markeren door de focus te leggen op het verzet van mensen in armoede: verzet uit onverwachte hoek. We kozen ervoor om op 17 oktober tijdens een nationale viering jongeren centraal te stellen. Op creatieve wijze maakten zij ons deelgenoot van hun hoop op een andere wereld. De verbondenheid die we die dag voelden, onze wil om verder te vechten voor een wereld waar iedereen waardig kan leven, zindert nog na.

Waarheid of fabel
We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. Enkele nieuwe beleidsplannen lokken heel wat verontwaardiging uit en verplichten ons om nog meer werk te maken van sensibiliserende acties. De campagne Waarheid of fabel die in 2017 concreter werd, is een antwoord hierop. We zochten ook hoe de concrete ervaringen die tijdens de volksuniversiteit of huisbezoeken naar boven komen, kunnen helpen om buitenstaanders wakker te schudden. Dit is broodnodig om de alarmerende cijfers die rond armoede in België en Vlaanderen verschijnen, terug te dringen.

Voortgangsrapport 2016

Dit voortgangsrapport biedt een uitstekende kans om terug te blikken op 2016. In de media werden we geconfronteerd met hallucinante cijfers rond gezinnen en kinderen die in armoede leven. Daarbij legden politici en de goegemeente te vaak de oorzaak bij de mensen zelf. In 2016 begonnen we een nieuwe beleidsperiode waarbij we een antwoord gaven op bovenstaande realiteit. De campagne Waarheid of fabel werd op gang getrokken, een nieuwe groep in Leuven zag het licht en we begonnen ook te exploreren hoe we iets nieuws kunnen opstarten in de regio Oudenaarde en Avelgem. De jongerenwerking Djynamo kreeg nieuwe impulsen en tijdens onze centrale actie de volksuniversiteit stonden we onder andere stil bij de realiteiten achter de cijfers. Kortom, we zaten niet stil in 2016. Deze realisaties zijn pas mogelijk dankzij de belangloze inzet van veel mensen. We hopen dat deze inzet langzaam maar zeker een verschil maakt voor mensen die uit de boot vallen.

Voortgangsrapport 2015

Op zoek naar mensen in diepe armoede
Zoeken alleen volstaat natuurlijk niet. In de regio Ronse gaan we op weg met ouders met jonge kinderen. Door heel intensief aanwezig te zijn, proberen we het leven van jonge gezinnen vandaag beter te begrijpen. Wat we geleerd hebben, is hoe belangrijk het is langdurig aanwezig te zijn. Dan groeit er een vertrouwensband. Die zorgt ervoor dat we vaak als brugfiguur kunnen optreden bij contacten met andere diensten. Kleine veranderingen worden dan mogelijk en we zien ze ook.

Jouw inzet tegen sociale uitsluiting maakt het verschil
Daarvan willen we zoveel mogelijk mensen overtuigen. Dat doen we met dit Vierde Wereldblad, dat op 7000 exemplaren verschijnt, met de website en andere publicaties, met leesavonden en vormingsmomenten. We willen informeren, opinies en visies formuleren over armoedebestrijding, de realiteit van armoede zichtbaar en voelbaar maken. Maar ook willen we de dagelijkse inspanningen van mensen in armoede tonen evenals het engagement van mensen die naast hen staan of die op de plaats waar ze werken en wonen, wijzen op de mechanismen van uitsluiting.

Actieve leden en solidaire sympathisanten verdienen ondersteuning
Minstens twee keer per jaar wordt in het Vierdewereldhuis in Brussel een kennisvoormiddag georganiseerd. We gaan dan in op actuele thema’s in de samenleving om ons inzicht en denken te verrijken. In 2015 ging het over de gewijzigde regelgeving in de Jeugdzorg. Een tweede kennisvoormiddag ging over vooroordelen: diegene die we rondom ons horen, maar ook diegene die we zelf hebben.
Het team van de volksuniversiteit wordt door een ruimer team omringd. Na iedere volksuniversiteit worden alle groepen uitgenodigd om te evalueren en samen een nieuw thema te bepalen. Eén groep maakt het verslag. Dat is geen evidente zaak want soms gebeurt het dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom nemen we daarvoor de nodige tijd en zoeken we naar passende werkvormen.

Een maatschappelijke dialoog voeren over armoede en sociale uitsluiting
Dat doen we op verschillende plaatsen. We nemen deel aan overleggroepen en werken samen met andere verenigingen. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook provinciaal, regionaal, nationaal en internationaal.

De medestandersgroep van Brugge is trekker van de werkgroep ‘Brugge Dialoogstad’. Binnen dit overleg is de stem van mensen in armoede van essentieel belang. Zo heeft het stadsbestuur een duidelijk aanspreekpunt om inhoud te geven aan het armoedebeleid in Brugge. Door de werking van Brugge Dialoogstad was Brugge een van de eerste steden die de armoedetoets toepaste. Als er nieuwe regelgeving gepland is, wordt eerst gekeken naar wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor mensen in armoede. Dat laat toe zo nodig nog bij te sturen.

Een brede nationale en internationale stroming van verzet
Armoede kent geen grenzen en dus moet armoedebestrijding ook grensoverschrijdend zijn. We vinden het heel belangrijk dat leden kunnen deelnemen aan internationale acties en ontmoetingen.
Ook via verschillende communicatiekanalen is er uitwisseling. Een brief van de internationale verantwoordelijken van ATD Vierde Wereld wordt toegestuurd aan alle groepsverantwoordelijken. Met nieuws over de beweging wereldwijd willen zij informatie geven en een verbondenheid bewerkstelligen.
Die stroming van verzet is elk jaar extra zichtbaar in de periode rond 17 oktober. Dan worden wereldwijd herdenkingen georganiseerd voor de slachtoffers van grote armoede.

 

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina