Recht op gezin

Het recht op gezin als hefboom in de strijd tegen armoede

De meeste initiatieven en beleidsmaatregelen om armoede te bestrijden richten zich tot kinderen en niet tot het gehele gezin. Wij zijn ervan overtuigd dat we armoede op gezinsniveau moeten aanpakken. Het kind kan immers enkel binnen de gezinscontext gezien worden. We ijveren voor beleidsmaatregelen die gezinnen ondersteunen zodat iedereen waardig als gezin kan leven. Het recht op een goed en gelukkig gezinsleven is inherent verbonden met andere grondrechten: recht op een goede huisvesting, recht op onderwijs, recht op waardig werk,…

Vanuit onze presentie merken we vaak dat er een kloof is tussen hoe gezinnen zich proberen te organiseren en manifesteren in het dagelijkse leven en hoe de samenleving en hulpverlening hiernaar kijkt. Met onze (internationale) acties rond het recht op gezin willen we samen met gezinnen in armoede nadenken over wat er nodig is zodat hun kinderen zich ten volle binnen hun gezin kunnen ontplooien en hen de beste toekomst geven. Hoe kunnen we samen hun situatie verbeteren? Welke drempels zijn er? Welke aanbevelingen kunnen we doen naar het beleid toe? We werken vooral samen met ouders wiens kinderen uit huis geplaatst zijn (of dreigen te worden) omwille van hun armoedesituatie.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina