17 oktober - Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

100.000 mensen in Parijs

Op 17 oktober 1987 kwamen meer dan 100.000 mensen samen in Parijs. Ze vierden het 30-jarig bestaan van ATD Vierde Wereld.

Joseph Wresinski, stichter van ATD Vierde Wereld, onthulde de eerste Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede op het Trocaderoplein. Inmiddels zijn replica’s van de steen in veel landen te vinden. In België zijn er 8 replica’s, onder meer in Brussel, op de Esplanade voor het Europees Parlement. Op alle stenen staan in 1 of meer talen deze woorden van Wresinski te lezen:

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.”

Joseph Wresinski bracht ook een huldebetuiging aan de moed, het lijden en het verzet van de allerarmsten: Ik getuig van u.

 

Erkenning door de Verenigde Naties

In 1992 erkenden de Verenigde Naties deze dag als werelddag van verzet tegen extreme armoede. Deze werelddag is een dag geworden

  • waarop mensen in armoede zich uiten over hun leven en dagelijkse overleven.
  • waarop mensen over hun engagement om armoede uit te roeien vertellen.
  • waarop iedereen opgeroepen wordt om armoede de wereld uit te bannen.

Evenementen in Vlaanderen

In Vlaanderen werken we met andere organisaties samen om deze dag te organiseren. Meer info vind je op onze site.

Uitgebreide internationale (achtergrond)informatie in Engels, Frans, Spaans,…: overcomingpoverty.org.

 

Laatste nieuws