Privacy- en cookiesverklaring

Privacy- en cookiesverklaring

Privacyverklaring ATD Vierde Wereld in België

Van toepassing vanaf 25 mei 2018 in het kader van GDPR/AVG (datum laatste wijziging: mei 2024)

Deze privacyverklaring is gemeenschappelijk voor de volgende rechtspersonen:
ATD Vierde Wereld België vzw, ondernemingsnummer: 408.429.089.
ASBL ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles, ondernemingsnummer: 433.477.657.
ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles, ondernemingsnummer: 470.672.605.
ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw, ondernemingsnummer: 431.892.933.
Stichting ATD Vierde Wereld België, ondernemingsnummer: 436.525.437
Deze rechtspersonen zijn allemaal gevestigd in de Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek.

ATD Vierde Wereld België vzw is de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij treedt op namens de verschillende rechtspersonen hierboven.

ATD Vierde Wereld België is altijd zorgvuldig omgegaan met privégegevens en we hebben ons sinds jaar en dag geëngageerd om nooit uw gegevens door te geven aan derden, met uitzondering van onze leveranciers. We volgen hierbij ons ethisch charter.

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers, de leden van onze vereniging, schenkers, personen die geabonneerd zijn op onze tijdschriften en mailings en professionele contacten.
In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we bijhouden, waarom we die gegevens bijhouden en wat u kan doen wanneer u niet akkoord bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.
We behouden ons het recht voor deze verklaring steeds te wijzigen. De actuele versie van deze verklaring kan u altijd terugvinden op onze website.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat u soms toch nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan u dan ook steeds terecht op:

Dienst bestand ATD Vierde Wereld België

bestand@vierdewereld.be
Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek
02/650.08.70

Van wie houden we persoonsgegevens bij

Wij registreren de gegevens van personen
– die werken voor onze organisaties als werknemer of stagiair
– die deelnemen aan onze activiteiten
– die stortingen doen op onze rekeningen (giften, lidmaatschap, aankopen)
– die zich abonneren op onze magazines en uitnodigingen voor onze evenementen willen ontvangen
– die hun diensten aanbieden aan de beweging.
– met wie we een professionele relatie hebben.

Expliciet akkoord voor de verwerking van uw persoonsgegevens

We vragen aan ieder nieuw contact hun expliciete akkoord voor de verwerking van hun gegevens.

Niettemin wordt elke persoon die een storting doet op een van onze rekeningen automatisch in ons bestand geregistreerd. Zijn gegevens worden overgenomen van de stortingsinfo. We sturen een brief op naar deze personen om hen te bedanken en hen te informeren over de registratie van hun gegevens in ons bestand en dat we hen in de toekomst het Vierde Wereldblad of de Partenaire bezorgen en enkele mailings. Deze personen kunnen hun gegevens laten aanvullen of ze kunnen aangeven geen zendingen te willen ontvangen.

Wij gaan ervan uit dat elke persoon die in ons bestand stond voor de intrede van GDPR/AVG zijn toestemming heeft gegeven. Deze personen kunnen altijd vragen om hun gegevens te verwijderen.

Voor minderjarigen wordt systematisch het akkoord van de ouders gevraagd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
– Informeren van onze sympathisanten over onze activiteiten en standpunten
– Bedanken schenkers en aanmaken fiscale attesten die verstuurd worden naar de schenkers en de FOD Financiën
– Uitnodigen deelnemers naar activiteiten en hen een verslag van de activiteiten bezorgen waaraan ze hebben deelgenomen.
– Verspreiden oproepen tot actie en giften
– De historiek van onze contacten bijhouden
– Info en bewijzen van onze acties aan subsidieverstrekkers doorgeven

Omwille van die redenen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Identiteitsgegevens: Naam, Voornaam, Geslacht
– Nationaliteit (facultatief)
– Postadres: privé, professioneel of tweede verblijf
– Eventuele relatie met andere personen (echtgenoot, werkgever) (facultatief)
– Telefoonnummer (facultatief)
– Mailadres (facultatief)
-Rijksregisternummer (of voor rechtspersonen het KBO-nummer): optioneel, alleen voor donateurs die hun giften vooraf willen laten invullen in hun belastingaangifte (*) en voor leden voor wie ATD Vierde Wereld de treinkaartjes vooraf betaalt.
– Bankrekeningnummer: alleen maar van de rekeningen vanwaar stortingen worden gedaan naar een van de vzw’s van ATD Vierde Wereld (giften, lidmaatschap, aankopen) en van de personen aan wie we storten (terugbetaling kosten, lonen). Deze rekeningnummers zijn geregistreerd in uw persoonsgegevens om de verwerking van toekomstige stortingen te automatiseren of om te vermijden dat wij u steeds opnieuw info moeten vragen bij elke storting.
– Geboortedatum: facultatief
– Beroep: facultatief, alleen maar als deze competenties nuttig zijn voor de beweging.
– Relatie met de beweging: sympathisant, schenker, militant, medestander, volontair, andere.
– Abonnement op diverse publicaties van de beweging
– Groepen waaraan de persoon deelneemt
– Deelname aan verschillende vergaderingen
– Stortingen verricht door de persoon.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens, zoals onder andere gegevens over ras of etniciteit, politieke of religieuze affiliatie, seksuele voorkeur of gezondheidstoestand.

In elk geval gebruiken we deze gegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn en in geen geval voor andere redenen.

Overdragen van uw gegevens aan derden

Indien het nodig is in het kader van onze acties, en uitsluitend in de gevallen hieronder beschreven, geven wij uw persoonsgegevens door aan derden:

ATD Vierde Wereld België geeft uw persoonsgegevens door aan derden in volgende gevallen:
– het verzorgen van onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, mailverkeer, …), waaronder het beheer van ons bestand door ATD Vierde Wereld Internationaal in Frankrijk
– Het verspreiden van nieuwsbrieven
– Het versturen van onze magazines
– Het versturen van mailings
– Het overdragen van fiscale attesten aan de FOD Financiën
– Het beheer van de lonen en administratie van het personeel
– Het beheer van evenementen zoals de 20 km door Brussel

We hebben de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van uw gegevens) over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij met uw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven uw gegevens uiteraard ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Maatregelen om uw gegevens te beschermen

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen. Dit betekent dat wij aandacht schenken aan de veiligheid van onze IT-infrastructuur en het vormen van personeelsleden en vrijwilligers die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens voor een onbepaalde duur gelieerd aan onze actie.

Uw rechten: wat kan u vragen?

U hebt steeds recht op inzage op de informatie die wij over u hebben.

U hebt steeds recht op verbetering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden.
U hebt steeds recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden.

U hebt steeds recht om te vragen geen brieven, mailings, nieuwsbrieven meer te ontvangen.

Voor al deze aanvragen, kan u contact opnemen met het contactpunt hierboven vermeld.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. De contactgegevens van onze verwerkingsverantwoordelijke vindt u hierboven terug.
Konden we u niet verder helpen of blijft u ontevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact(at)apd-gba.be www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

* Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed ”houdende diverse fiscale bepalingen” (DOC 55/3607), waaronder de verplichting om het rijksregisternummer of het KBO-nummer van de donateurs toe te voegen bij de elektronische aangifte via Belcotax door middel van de formulieren 281,71, vanaf het aanslagjaar 2025 (giften 2024). ATD Vierde Wereld heeft als informatieverstrekker aan de FOD Financiën het recht om hiervoor de rijksregisternummers van de donateurs op te vragen en te gebruiken (zie art. 323/3, §4 WIB 92).

Cookiesverklaring

Een cookie is een bestand dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Een cookie verzamelt geen persoonsgegevens gelinkt aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies uitschakelen en verwijderen: Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Google Analytics: onze website plaatst cookies van Google. Via Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld opzoeken hoeveel bezoekers de website heeft. We zien hierbij geen persoonsgegevens. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren en jou zo zo goed mogelijk van dienst te zijn. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Meer informatie over Google Analytics vind je hier.

Social media buttons: Op onze website staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikels delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Wij hebben geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina