‘Governance’ weekend – samen onze koers bepalen

Governance weekend

Militanten, medestanders, medewerkers, volontairs, Franstaligen en Nederlandstaligen, iedereen was dit weekend vertegenwoordigd op de bijeenkomst in de prachtige omgeving van het Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau. De hitte temperde het enthousiasme niet; we waren allemaal vastbesloten om samen de richting te bepalen die we uit willen met de Beweging. Als leidraad hadden we het strategisch plan 2021-2025 van ATD Vierde Wereld. Een goede gelegenheid om de inhoud opnieuw te bespreken en te kijken of we er ons nog in konden vinden.

Enkele Frans – en Nederlandstalige militanten zorgden voor de voorbereiding van dit weekend. Het was niet makkelijk maar de groep slaagde erin hun misverstanden te overwinnen en een ontspannen weekend te organiseren.

«Vanaf de eerste minuut was er een klimaat van vertrouwen. Het was een horizontale samenwerking: we hadden verschillende ervaringen, maar zaten allemaal op hetzelfde niveau.»

Governance weekend

En dan gingen we aan de slag. Het strategisch plan lag aan de basis om aan de ‘governance’ (het bestuur) van de Beweging te werken. Het plan heeft vier strategische doelstellingen:

Doelstelling 1: Anders gaan kijken en handelen ten aanzien van mensen in armoede.

Doelstelling 2: De impact van de acties van de Beweging waarderen en vergroten.

Doelstelling 3: Versterken van de samenhang van de Beweging.

Doelstelling 4: Het voortbestaan verzekeren van de Beweging.

Governance weekend

Het nationaal team nam de tijd om het strategisch plan uit te leggen en een stand van zaken te geven over de uitvoering. Een militant getuigde dat ze dat heel nuttig vindt:

«Het is zeker de moeite waard om te blijven uitleggen waar we zijn met de Beweging en waar we naartoe willen. In onze lokale groepen is het niet altijd evident om te begrijpen wat er op nationaal niveau gebeurt.»

In groepen van vier dachten we na over onze doelstellingen. Elke groep werkte elke dag aan één doelstelling van het strategisch plan. Vanuit praktisch oogpunt moest elke groep een begeleider, een notulist en een verslaggever aanwijzen. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze deze rol op zich namen. Een gelegenheid om deze nieuwe verantwoordelijkheid uit te proberen.

«Militanten worden vaak gevraagd om getuigenissen af te leggen. Hier hebben we een actieve rol in de debatten: er is een dynamiek van co-reflectie. Het is moeilijk, maar er gaat een zekere « trots » mee gepaard wanneer je uit je comfortzone treedt.»

Ondanks taalkundige of geografische verschillen hebben verschillende groepen dezelfde ideeën naar voren gebracht tijdens de debatten zoals het belang van lokale aanwezigheid en de wens om de andere lokale groepen beter te leren kennen. Velen waren van mening dat het belangrijk was jongeren aan te spreken om de opvolging van de Beweging te verzekeren.

«We moeten families dichtbij houden om relevant te blijven.»

«Onze Beweging is aanwezig op internationaal niveau, in Vlaanderen, Wallonië en nationaal. Als we beter communiceren onder elkaar, kunnen we meer te weten komen over de andere groepen.»

Naast deze debatten en momenten van ontspanning, dachten we na over onze manier van werken en hoe deze iedereen ten goede kan komen. We kregen constructieve feedback. Wanneer we vroegen aan de deelnemers waarom hun aanwezigheid belangrijk is, hadden velen het lastig om te antwoorden. Een van hen deed dit voorstel en het vat ons doel van deze driedaagse goed samen:

«We zijn allemaal dragers van een actie, van een rol die we bij ATD vervullen. Dit is, naast onze ervaring, wat we hier inbrengen om samen vooruit te gaan.»

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina