‘Governance’ weekend – samen de zaden van onze strijd zaaien

'Governance' weekend

Enkele leden van onze Beweging kwamen voor de tweede keer samen in Brussel voor een vormingsweekend rond ons bestuur. Waarom en hoe? We vertellen je alles in dit artikel.

Een duidelijk doel

Het laatste weekend van januari kwamen we samen in “Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau” om na te denken over het bestuur van onze Beweging. Zowel Nederlandstalige als Franstalige militanten, medestanders, volontairs en werknemers waren aanwezig. Een professionele coach, Tom, die ons eerder al hielp met ons strategisch plan voor 2021-2025, stond ons bij. We startten niet van nul: we bouwden verder op ons eerste ‘governance’ weekend in de zomer van 2022.

 “Het was leuk om de Franstaligen opnieuw te zien en samen te werken met de andere helft van het land.”  – Francine

Op ons tweede ‘governance’ weekend hadden we een duidelijk doel: de groep die momenteel werkt aan de statuten binnen onze Beweging « voeden » met onze ideeën. Dit doel hielp om richting te geven aan het samenzijn, iets wat tijdens het vorige weekend wat meer ontbrak.

Een dynamische bijeenkomst

Onze leden zullen kunnen beamen dat het een dynamisch weekend was, zowel voor de geest als het lichaam. Om een vraag te beantwoorden moesten ze zich soms verplaatsen door de ruimte. Er was bijvoorbeeld de vraag hoeveel jaar iedereen al betrokken was bij ATD Vierde Wereld. Het resultaat was een lange rij: van de anciens tot de beginners.

“Een van de rijen stelde de mate van engagement voor, het was geruststellend en bemoedigend om de jongeren aan het eind van de lijn te zien.”  – Patricia

Deze visuele oefening leidde tot interessante debatten en tot een algemener beeld van onze werking.

Reflecties zijn het hart van ons bestuur

Naast plenaire bijeenkomsten, vonden er ook discussies plaats in kleine groepen. Onze leden kregen bewust provocerende stellingen over het bestuur voorgeschoteld. Dit leidde tot een aantal krachtige overwegingen en praktische voorstellen. We bekeken onder meer hoe we ons als Beweging moeten organiseren om zoveel mogelijk impact te hebben op de strijd tegen armoede. We spraken ook over ieders rol binnen de Beweging. Iedereen was het erover eens dat het noodzakelijk is om allianties aan te gaan met andere organisaties en mensen. Daarnaast keken we naar de verschillen tussen extreme armoede en sociale kwetsbaarheid. Een militant zei dat ze politici altijd hoorde zeggen dat “ze dingen gaan veranderen”, terwijl deze hervormingen vaak bedoeld zijn om de “bovenkant” te ondersteunen en niet de meest kwetsbare mensen.

We erkenden dat onze strijd tegen armoede een werk van lange adem is. Wanneer de onmiddellijke effecten van onze inspanningen niet zichtbaar zijn, is het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden.

“Wij zaaien de zaden van de strijd tegen armoede, en soms zijn het anderen die ze nemen en laten groeien. Het doel is dat iedereen profiteert van de oogst.” – Marc

Veel leden gaven aan dat een goede kennis van wat anderen in de Beweging doen essentieel is. Er volgden concrete voorstellen zoals het geven van nieuws over onze Beweging bij de start van een Volksuniversiteit. Ook kwam er het idee om de Franstalige nieuwsbrief, die elke lokale groep in Wallonië en Brussel in papieren vorm ontvangt, van een rubriek “nieuws van de Beweging in Vlaanderen” te voorzien.

Een geslaagde formule

Op het einde van het weekend volgde een dynamische evaluatie. Onze leden moesten vragen beantwoorden door op een plek in de zaal te gaan staan.  Zoals: “Organiseren we een derde  vormingsweekend?”. Het antwoord was duidelijk: “Ja !”.

Iedereen was overtuigd: we moeten onze reflecties verderzetten. Na enige discussie is er besloten om de kerngroep die op beide weekends aanwezig was te behouden, maar de groep af en toe open te stellen voor enkele anderen, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.

“De ‘governance’ weekends leverden heel interessante reflecties op. Het is een lang proces en het is belangrijk dat we met onze kerngroep goed blijven samenwerken.” – Patrice

Het is goed om een duidelijke focus te blijven hebben om zo inhoud en richting te geven aan onze reflecties rond ons bestuur. Ook was er enthousiasme over de werkwijze en de samenstelling van de groep, die voornamelijk uit militanten bestaat.

“Dit weekend zal ongetwijfeld belangrijke gevolgen hebben voor onze werking in België. We zochten naar een geschikte formule om de volledige deelname van militanten aan het bestuur te garanderen, en die hebben we gevonden. ” – Ides

Om onze actie voor een inclusief bestuur te kunnen blijven voeren zijn we op zoek naar fondsen. Je kan ons helpen dit mee mogelijk te maken door een gift te doen op onze website of rechtstreeks op ons rekeningnummer: BE89 0000 7453 3685. De geschatte kost van een ‘governance’ weekend is 8.500 euro inclusief de voorbereiding, accommodatie, catering en de deelname van een professionele coach.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina