Financiële informatie en ethiek

Financiële informatie en ethiek

Financiële ethiek

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en heeft haar ethische code ondertekend. Je beschikt over recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

ATD Vierde Wereld respecteert een aantal ethische regels, zoals:

  • De vereniging laat geen dure campagnes uitvoeren om nieuwe leden, vrienden of donateurs aan te trekken.
  • De namen en adressen van haar leden, vrienden en donateurs worden niet aan derden doorgegeven.
  • De leden van het bestuur werken belangeloos.
  • ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en elk van de vzw’s ondertekende haar ethische code.

Op deze pagina vind je de kerncijfers van onze rekeningen in 2019-2020 en het beknopte rapport “financiële transparantie” 2018-2019-2020 volgens het schema van VEF: het omvat de kostenratio’s, administratie – en fondsenwervingskosten. Deze ratio’s liggen ver onder de normen die zijn opgelegd door de Federale Overheidsdienst Financiën, als onderdeel van onze goedkeuring om aan onze donoren belastingcertificaten te geven voor donaties van meer dan of gelijk aan 40 euro per jaar.

De rekeningen van 2020 van de 4 vzw’s die deel uitmaken van ATD Vierde Wereld België werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 24 april. Dit gebeurde na vertoon op de verschillende bestuursorganen  en na audit van Stéphane Rosier, onafhankelijke auditor en bedrijfsauditor. 

In overeenstemming met het intern reglement van VEF, sturen we hen ons volledig dossier door voor het jaar 2020.

Kerncijfers 2019 – 2020

Schema VEF 2018-2019-2020

De twee bovenstaande documenten bevatten de gegevens van de balans-, winst-, en verliesrekening van de Stichting van Openbaar Nut ATD Vierde Wereld, waarvan de rekeningen op 27 maart werden ze goedgekeurd door het Raad van Bestuur. Onze onafhankelijke auditor stelde hierover een rapport op.

Recht op informatie

VZW ATD Vierde Wereld België, als een effectief en actief lid van VEF, handhaaft haar charter: de ethische code, financiële transparantie en het recht op informatie van donoren, leden van de VZW in België en haar medewerkers. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien je meer informatie wenst.

Onze garantie van transparantie:

  • Boekhouding in lijn met de wet inzake non-profitorganisaties
  • Onderzoek en certificering door een onafhankelijke auditor
  • Respect voor de ethische code en het recht op informatie zoals bepleit door VEF

ATD Vierde Wereld heeft een eigen charter van de financiële ethiek. Onze rekeningen werden ook onderworpen aan een audit door de FOD Financiën voor de opvolging van het belastinggoedkeuringsdossier, de goedkeuring die we sinds 1979 hebben. De laatste controle door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie dateert van 22 december 2017 en gaf ons een verlenging van onze goedkeuring voor zes jaar (tot 2023).

Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Dominique Foubert, penningmeester administratie: dominique.foubert@atd-quartmonde.be

De volledige jaarrekeningen van de verschillende rechtspersonen die deel uitmaken van de beweging (de rekeningen van 2020 zijn hieronder beschikbaar): 

Stichting ATD Vierde Wereld België – Ondernemingsnummer: 0436525437

VZW ATD Vierde Wereld België – Ondernemingsnummer: 0408429089

ASBL ATD Quart Monde Wallonie – Bruxelles – Ondernemingsnummer: 0433477657

VZW ATD Vierde Wereld Vlaanderen – Ondernemingsnummer:
0431892993

ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie – Bruxelles – Ondernemingsnummer: 0470672605

Rapport van de onafhankelijke auditor

 

Laatste nieuws