Financiële informatie en ethiek

Financiële informatie en ethiek

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en heeft haar ethische code ondertekend. Je beschikt over recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

ATD Vierde Wereld respecteert een aantal ethische regels, zoals :

  • De vereniging laat geen dure campagnes uitvoeren om nieuwe leden, vrienden of donateurs aan te trekken.
  • De namen en adressen van haar leden, vrienden en donateurs worden niet aan derden doorgegeven.
  • De leden van het bestuur werken belangeloos.
  • ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en elk van de vzw’s ondertekende haar ethische code.

 

Latest news