Verkiezingen 2024 – Memorandum ATD Vierde Wereldbeweging

“Mensen in armoede moeten erbij zijn als belangrijke beslissingen voor de toekomst worden genomen. Dan pas zullen ook zij de vruchten van de veranderingen plukken.” (Joseph Wresinski)

 

Een gezonde, energiezuinige en betaalbare woongelegenheid voor iedereen. De overheid zorgt voor voldoende sociale verhuring.

De middelen die het Europees Sociaal Klimaatfonds zal voorzien moet ook mensen in armoede helpen om energiezuinig te kunnen leven. Bij de opmaak van het Belgisch sociaal klimaatplan moeten de belangengroepen van mensen in armoede betrokken zijn.

 

De straat is geen plaats om te wonen. De overheid moet blijven zoeken naar huisvesting voor wie thuisloos is,

ook na de coronacrisis. Bedelen is geen oplossing. Bedelen verbieden zonder een waardig alternatief aan te bieden is dat ook niet. ATD diende een klacht in bij de Raad van Europa: het bedelverbod in vele gemeenten is een schending van het Europees Sociaal Handvest.

 

Dak en thuislozen moeten toegang hebben tot een referentieadres vanaf en zolang dat nodig is.

Zo kunnen ze aanspraak maken op hun (sociale) rechten.

 

Toegankelijke, kwalitatief hoogstaande fysieke loketten én telefoondiensten én postdiensten blijven noodzakelijk in onze digitale wereld.

Een computer, een internetverbinding en opleiding op maat en dit alles aan een lage prijs moet standaard zijn voor mensen in armoede.

 

Toegang tot rechten via een open poort.

Het is belangrijk dat iedere rechthebbende kwaliteitsinformatie ontvangt en de procedure of de voorwaarden om deze rechten te verkrijgen niet ingewikkeld of ontradend zijn.

 

Het huidig statuut van samenwonende moet afgeschaft worden.

Het is belangrijk dat iedere rechthebbende kwaliteitsinformatie ontvangt en de procedure of de voorwaarden om deze rechten te verkrijgen niet ingewikkeld of ontradend zijn.

 

Kinderarmoede los je alleen op door gezinnen uit de armoede te halen :

goede huisvesting, een leefbaar inkomen, een zinvolle job, ruimte voor ontspanning en cultuur. Als opvoeden moeilijk gaat, moeten ouders tijdig kunnen rekenen op een (professioneel) netwerk.

 

Billijk betaald en waardig werk voor alle werknemers, met extra aandacht voor langdurig werklozen.

Het Franse experiment “zones zonder langdurige werkloosheid” kan inspireren. Het is immers onwaardig om sommige mensen te beschouwen als niet-inzetbaar en definitief werkongeschikt te verklaren.

 

Makkelijke en betaalbare toegang tot een huisarts, eerstelijnspsycholoog, een specialist, een tandarts.

Betere levensvoorwaarden dragen het meest bij tot mentaal en fysisch welzijn.

 

Openbaar vervoer is heel belangrijk voor mensen in armoede én voor het klimaat.

Evenzeer blijft het belangrijk jongeren die in armoede leven te ondersteunen bij het halen van hun rijbewijs. Dit verhoogt hun kansen op werk.

 

Jongeren die in armoede leven gelijke kansen geven in het onderwijs om hun potentieel te ontwikkelen en hun dromen na te streven,

Zij worden nog te snel georiënteerd naar het bijzonder onderwijs.

 

Recht op cultuur, ontspanning, sport en vakantie is een basisrecht, geen luxe.

Gezinnen in armoede hebben net als iedereen nood om zich te ontwikkelen en te ontspannen. Cultuur, ontspanning moet voor iedereen zonder onderscheid toegankelijk zijn.

 

Duurzame ontwikkeling met ambitie moet ervoor zorgen dat de mensen die in armoede leven mee op de kar van verandering zitten en niet in de kou blijven staan.

Een beter inzicht in alle dimensies van armoede verhoogt de kans op succes van de genomen maatregelen.

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina