Rekeningen 2018

De Beweging ATD Vierde Wereld België bestaat uit vier vzw’s. De rekeningen van deze vzw’s werden op zaterdag 27 april 2019 goedgekeurd door elke Algemene Vergadering. Ze werden hen voorgelegd door de verschillende beheerraden na controle door een bedrijfsrevisor, Mevrouw Debroux-Leddet, die in 2010 als commissaris werd aangesteld (mandaat hernieuwd in 2016 voor 3 jaren).

Ondertussen werden de rekeningen neergelegd bij de griffie van de rechtbank, voor wat betreft de asbl Jeunesse en de vzw ATD Vierde Wereld Vlaanderen, en bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de vzw België en de asbl Wallonie-Bruxelles. Op die manier kwam de beweging zorgvuldig haar verplichtingen na, opgelegd door haar statuten en de wetgeving in verband met de vzw’s, herzien in 2002.

Hierbij vindt u een samenvatting van een samenvatting van de geconsolideerde cijfers van de vier vzw’s en de stichting: Kerncijfers van rekeningen 2017 2018.

Daarnaast vindt u er ook een samenvatting van het verslag over “financiële transparantie” naar het Schema van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) dat slaat op de vorige drie jaar inzake de berekening van ratio’s van administratiekosten en de kosten van fondsenwerving. Deze ratio’s liggen ver onder de normen die de Federale Overheidsdienst Financiën oplegt in het raam van onze machtiging om aan schenkers fiscale attesten af te geven voor giften vanaf 40 € per jaar.

De twee samenvattende verslagen  bevatten de financiële balans en de resultaatsrekening van de Stichting van Openbaar Nut ATD Vierde wereld wiens rekening goedgekeurd werden door de administratieve raad op 3 april 2019.De vastgestelde cijfers waren het onderwerp van verslag van onze bedrijfsrevisor.

Voor het derde jaar op rij heeft de Beweging ATD Vierde Wereld een overschot van de opbrengsten op de kosten. Dit dankzij enkele uitzonderlijke ontvangsten (een recuperatie van sociale kosten bij de RSZ in 2016 en een belangrijk legaat in 2017 en 2018 en een meerwaarde volgens de verkoop van een gebouw in 2018). De geregistreerde winsten volgen op meerdere jaren van verlies en staan de beweging toe om de reserves en liquiditeiten op te bouwen  (de liquiditeiten vertegenwoordigen minder dan 1 werkingsjaar).

Voor ons is dit een gelegenheid om u attent te maken op uw recht op informatie waartoe wij onszelf verplicht hebben door toe te treden tot de VEF. Als u meer gedetailleerde financiële informatie wenst, kan u die via e-mail of brief opvragen bij Dominique Foubert, via het adres van de beweging in Brussel. Graag een duidelijke omschrijving van uw vraag.

Andere garanties van transparantie die door de Beweging ATD Vierde Wereld worden gegeven naast de hierboven vermelde elementen:

 • Boekhouding in overeenstemming met de wet op VZW
 • Audit en certificatie van onze rekeningen door een externe en onafhankelijke Revisor
 • Respect van de code van ethiek en het recht op informatie van VEF
 • De Beweging ATD Vierde Wereld heeft een charter over zijn eigen financiële ethiek
 • Eveneens herinneren we eraan dat onze rekeningen het onderwerp van een controle van de F.O.D. Financiën voor de opvolging van het dossier van goedkeuring, fiscale goedkeuring zijn dat wij sinds 1979 in handen hebben. De laatste controle in datum heeft in juli 2017 plaatsgevonden en gevolgd door de vernieuwing van onze goedkeuring in 2018 voor 6 jaar (tot in 2023 dus).

Aan de VEF werd een volledig dossier voor het jaar 2018 bezorgd.

Dominique FOUBERT, penningmeester – contact

De volledige jaarlijkse rekeningen van de verschillende juridische entiteiten die ATD Vierde Wereld België opmaken:

Stichting ATD Vierde Wereld België
vzw ATD Vierde Wereld Vlaanderen
vzw ATD Vierde Wereld België
vzw ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles
vzw ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles

0
  0
  Je winkelmand
  Your cart is emptyNaar vorige pagina