Persbericht: Armoede los je niet alleen op met voedselbonnen

De maatregelen van de Vlaamse Regering voor kwetsbare gezinnen zijn meer dan welkom. Het is goed dat de Vlaamse Regering dat doet via een belangrijk en potentieel slagkrachtig instrument als het Groeipakket. Het steunpakket dat vandaag werd bekendgemaakt, bevat enkele goede maatregelen, maar laat als geheel helaas nog te veel mensen in de kou staan.

Samen met de federale maatregelen van het voorbije weekend zien we dat er eindelijk maatregelen komen die het inkomen verhogen. Dat was hoognodig.

De steun vanuit het Groeipakket komt alleen terecht bij gezinnen die inkomensverlies hebben geleden. Voor hen is dit absoluut een goede maatregel. Het is wel pijnlijk dat de kwetsbare gezinnen die geen inkomensverlies hadden hier geen beroep op kunnen doen, maar wel geconfronteerd worden met hoge extra kosten die hun financiële situatie nog precairder maakt. Het consumptiebudget komt mogelijk wel bij hen en andere mensen in armoede terecht. Daarbij is het wel nog de vraag hoe de toekenning zal gebeuren en waar dit besteed kan worden. De focus op de versterking van de lokale economie laat vermoeden dat dit niet altijd zal kunnen waar mensen in armoede het meest efficiënt dit budget kunnen aanwenden. Bovendien is het jammer dat de regering kiest voor een systeem van voedselbonnen en dat dit bedrag niet aanwendt om het budget van mensen in armoede te verhogen. Die zijn immers zelf het best geplaatst om te beslissen hoe ze dit besteden.

Ten slotte krijgen de lokale besturen een extra budget van 15 miljoen euro om vrij te investeren in lokale armoedebestrijding. Gezien de inspanningen die een heel aantal lokale besturen deden om de armoede lokaal aan te pakken is dit zeker een goede zaak. Maar de lijst van mogelijke bestedingen is lang. Het is nog maar de vraag in welke mate het realistisch is met dit budget al deze doelstellingen te bereiken. Wij willen de lokale besturen in elk geval oproepen maximaal werk te maken van bijkomende financiële ondersteuning van mensen in armoede.

“Samen met de federale maatregelen van het voorbije weekend zien we dat er eindelijk maatregelen komen die het inkomen verhogen. Dat was hoognodig”, zegt David de Vaal, coördinator van het Netwerk tegen Armoede. “Maar dit kunnen we alleen maar zien als een eerste, voorzichtige stap. Er dreigen nog steeds te veel mensen uit de boot te vallen die onder de armoedegrens moeten overleven. Bovendien zijn dit crisismaatregelen. We willen dan ook sterk benadrukken dat er meer maatregelen nodig zijn om mensen structureel uit de armoede te tillen. Daarvoor kijken we nadrukkelijk naar de relancecomités. Alleen als er structureel wordt ingegrepen, kunnen we vermijden dat we in de toekomst nog naar voedselbonnen moeten grijpen om mensen in staat te stellen te overleven”.

Netwerk tegen armoede

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina