Bezoek aan de tentoonstelling “Tegenwind”

Met enkele deelnemers van de groep volksuniversiteit van ATD Vierde Wereld-Kust bezochten we de tentoonstelling Tegenwind. Deze toonde een overzicht van armoede en armoedebestrijding in België sinds 1800. Daarbij was de link met armoede vandaag nooit ver weg via getuigenissen die beluisterd konden worden of via beeld.

Onze impressies:
Allereerst waren we verrast over de gelijkenissen tussen vroeger en nu.
Ja; de armoede is veranderd , dat wel. Ze toont zich niet meer zo schrijnend als in de vorige eeuwen. Maar de kloof tussen wie erbij hoort en een behoorlijk leven kan leven en wie dit niet kan, is er nog steeds. Ook in de mentaliteit die aan de grondslag ligt voor armoedebestrijding merken we niet zo veel verandering.

Meer zelfs; we ervaren de armoedebestrijding hedendentage als een stap achteruit. Waar over de eeuwen heen de caritatieve en soms vernederende aanpak evolueerde in de richting van een structurele en meer mens-waardige aanpak waarbij de eigen- schuld-invalshoek meer plaats moest ruimen voor een kijk vanuit de Mensenrechten, zien we vandaag terug een bestraffing van de armen in het beleid binnensluipen.
We denken dan aan het weren of bestraffen van bedelaars,de afbouw van de sociale zekerheid, de alsmaar meer voorwaardelijkheid van rechten en van de hulpverlening ,ook binnen het OCMW, nochtans het laatste vangnet, de laatste buffer…,

Binnen de brede samenleving ervaren we dezelfde evolutie. (Voor)oordelen ten aanzien van mensen in armoede steken weer sterker de kop op en wie het moeilijk heeft,wordt zelf verantwoordelijk gesteld voor de problemen.

Al zien we in onze eigen stad wel tekenen van hoop en ontstaan nieuwe initiatieven die een waardig antwoord bieden op de noden van gekwetste en kwetsbare mensen.

In deze tentoonstelling zagen we ook de kracht van solidariteit en leerden dat net als armoede ook het verzet ertegen van alle tijden is. Dat geeft ons moed om door te gaan. Zowel als groep waarbij we opkomen voor al wie in armoede en uitsluiting leeft, als in ons dagelijks individuele leven.
Tegenwind als inspiratie om tegenstroom te varen zolang dit nodig is opdat iedere mens een waardig leven kan leiden!

B.V.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina