Lenteboodschap

We leven in een vreemde en moeilijke tijd: ons dagelijks leven is sterk beïnvloed door Covid-19 en de hiermee gepaard gaande ‘blijf in uw kot’- maatregelen. Ook ATD Vierde Wereld heeft zich aan deze nieuwe situatie moeten aanpassen. Al mogen onze bijeenkomsten niet meer doorgaan en kunnen we geen huisbezoeken meer doen, toch zijn we erin geslaagd om vooral telefonisch contact te blijven houden met gezinnen in grote armoede. We hebben hierdoor zeer snel begrepen dat mensen in armoede zwaar getroffen worden door de gevolgen van deze crisis. In deze brief overlopen we enkele acties waarvoor we uw steun erg zouden waarderen.

Samen met mensen in armoede

Zoals altijd is het leven en denken van mensen in armoede het vertrekpunt van onze acties en dat is vandaag niet anders. Van in het begin van de crisis zijn we regelmatig in contact met onze leden via telefoon of digitale communicatiemiddelen. Dit laat ons toe om te begrijpen wat mensen in armoede meemaken en om samen met hen na te denken over de acties die we kunnen ondernemen.

Een netwerk van solidariteit

Veel mensen zeiden ons hoe belangrijk het is om gesteund te worden in deze tijd, om solidariteit en verbondenheid te voelen. Daarom hebben we een Facebookgroep opgericht voor en met de leden van ATD Vierde Wereld. Dit laat toe om nieuws uit te wisselen, elkaar aan te moedigen en belangrijke informatie aan elkaar door te geven. Maar we hebben ook vele telefonische contacten; zeker met de mensen die geen internet, computer of smartphone hebben. We zijn ook al vlug begonnen met het opstarten van praatgroepjes. Door de nieuwe technologische middelen kunnen we gesprekken voeren met 4 of 5 mensen tegelijkertijd. We zorgen ervoor dat de groepjes samengesteld zijn met mensen uit verschillende steden of realiteiten. We voelen ons minder alleen als we horen hoe het er in een andere buurt of stad aan toe gaat of welke problemen gezinnen met kleine of grote kinderen moeten oplossen. Het doet ook deugd als we zelf ons hart eens kunnen luchten over hoe moeilijk het is om rond te komen nu de prijzen in de supermarkten omhoog zijn gegaan of het sociaal restaurant gesloten is. Deze gespreksmomenten geven moed maar laten ons ook toe om nu al samen na te denken over de toekomst.

Politieke actie en sensibilisering

We hebben ook een wekelijks overleg met andere armoedeorganisaties (waaronder Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en Welzijnszorg). Samen richten we ons tot onze politieke verantwoordelijken opdat mensen in armoede niet opnieuw vergeten worden. Nu niet, maar ook niet als we weer ‘uit ons kot’ mogen komen. Zo hebben we een gesprek gehad met minister Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Ook met de verschillende ministers van onderwijs hebben we onze bezorgdheden gedeeld.

Verder proberen we om in de media onze stem en de stem van mensen in armoede te laten horen. Onze boodschap is duidelijk: ook wie vergeten wordt tijdens deze crisis telt mee! Samen met hen willen we bouwen aan een betere toekomst voor iedereen!

Niemand vergeten

Onze lokale groepen leggen enorm veel creativiteit aan de dag om de mensen die het het moeilijkst hebben te ondersteunen en niemand te vergeten. De kinderen van de straatbibliotheek kregen voor Pasen allemaal een pakket met boeken en knutselmateriaal, aangepast aan de interesse en de leeftijd van het kind.

Om onze acties vandaag en morgen verder te kunnen zetten hebben we uw steun meer dan ooit nodig.

U kan een overschrijving via onze website. U kan ons ook op langere termijn steunen door maandelijks een vast bedrag over te schrijven.

Samen kunnen we het verschil maken!

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina