Doe een gift ATD Vierde Wereld

Doe een gift

Doe een gift

ATD Vierde Wereld heeft giften nodig om haar acties te kunnen voeren.

  • Giften kunnen overgeschreven worden aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekeningnr. IBAN BE89 0000 7453 3685 (BIC : BPOTBEB1) met vermelding “GIFT”.
  • Een permanente opdracht is een ideale formule om onze acties op lange termijn te ondersteunen: je vraagt aan je bankinstelling om maandelijks een vast bedrag over te schrijven. Gebruik hiervoor dit formulier.
  • Je kan ook online een gift hier doen.
  • Of kies voor een duolegaat.

Giften waarvan de som gedurende een jaar minstens 40 € bedraagt, geven recht op een fiscaal attest (Erkenning door het Ministerie van Financiën sinds 1979. In juni 2017 heeft de Minister van Financiën de verlenging voor de periode 2017-2023 goedgekeurd op basis van art. 104,3°, e, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (CIR92).

Opgelet: Als je een papieren overschrijvingsformulier gebruikt, gelieve het rechtstreeks bij uw bank in te leveren. Giften moeten gescheiden blijven van andere betalingen om recht te geven op een fiscaal attest. Indien je bijvoorbeeld een storting van 40 euro doet met vermelding “lidmaatschap”, dan is dit 3 euro voor lidmaatschap en 37 euro voor steun. Je voldoet dan niet aan de voorwaarden voor een fiscaal attest.