Europese verkiezingen: wat, voor wie, met welk doel?

WAT GEBEURT ER? :
De Europese verkiezingen

WANNEER? :
Van 6 tot 9 juni 2024.
EU-landen houden hun verkiezingen op verschillende dagen. Nederland houdt zijn verkiezingen bijvoorbeeld op donderdag, terwijl Frankrijk ze op zondag houdt. De Europese verkiezingen worden om de vijf jaar gehouden. De laatste Europese verkiezingen vonden plaats in mei 2019.

MAAR WAAROM?
De Europese Unie maakt wetten aan die iedereen raakt en een grote invloed heeft op het dagelijks leven van mensen: grote landen en kleine gebieden, machtige bedrijven en mensen die in armoede leven.
De EU speelt ook een grotere rol in sociale kwesties en oefent steeds meer invloed uit op de lidstaten, vooral door de ontwikkeling van fondsen. Ook heeft de EU een budget om bedrijven, boeren, kwetsbare mensen, enz. te ondersteunen. De EU-wetgeving behandelt belangrijke kwesties: armoede, werkgelegenheid, milieu, veiligheid, enz.

HOE WERKT HET?
Er zijn 4 belangrijke instellingen in de Europese Unie:

 • De Europese Commissie: De Commissie is verantwoordelijk voor het voorstellen van nieuwe wetten en de Eu-begroting, die vervolgens worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Het is het uitvoerend tak. Het is onderverdeeld in commissarissen die zich bezighouden met verschillende beleidsterreinen en elke commissaris wordt geleid door een voorzitter. Er is een voorzitter voor elke EU-land en een voorzitter van de Europese Commissie. Deze voorzitters worden benoemd door de lidstaten en moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement.
 • De Raad van de Europese Unie: Nationale ministers van alle EU-landen komen bijeen om te onderhandelen en wetgeving aan te nemen op specifieke gebieden (landbouw en visserij, economische en financiële zaken, justitie en binnenlandse zaken, enz.) De Raad stelt EU-wetgeving vast en coördineert het EU-beleid met het Europees Parlement.
 • De Europese Raad: Deze bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten. Het bepaalt de algemene politieke beleid en prioriteiten van de EU, maar komt niet tussen in de onderhandeling of goedkeuring van wetgeving.
 • Het Europees Parlement: Dit bestaat uit parlementsleden die gekozen worden door de burgers van de verschillende lidstaten om hun belangen op Europees niveau te vertegenwoordigen. De Europese parlementariërs verdelen zich in zeven verschillende politieke fracties. De parlementariërs onderzoeken nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving, passen wetten aan om ze te verbeteren en beslissen samen met de Raad van de Europese Unie over de begroting van de Europese Unie.

In 2024 zullen 720 leden van het Europees Parlement worden gekozen.

Na de verkiezingen kiezen de leden van het Europees Parlement een voorzitter voor het Europees Parlement, evenals de voorzitter van de Europese Commissie en de commissarissen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD VAN EUROPA?

 • De Raad van de Europese Unie, ook wel bekend als de “Raad” of “Raad van ministers van de EU”, vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten van de EU en brengt hun ministers samen op verschillende beleidsterreinen (financiën, buitenlands beleid, enz.). Deze ministers zijn samen met het Europees Parlement verantwoordelijk voor het wijzigen en aannemen van Europese wetgeving.
 • De Europese Raad komt regelmatig bijeen en brengt de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie samen. De bijeenkomsten van de Europese Raad worden ook wel “Europese toppen” genoemd. Deze raad stelt de “algemene beleidsrichtlijnen” van de Europese Unie vast.
 • De Raad van Europa maakt geen deel uit van de Europese Unie. Het is een intergouvernementele organisatie met als doel onder andere het verdedigen van de mensenrechten, het bevorderen van de culturele diversiteit van Europa, en het bestrijden van sociale problemen zoals raciale discriminatie en intolerantie. Momenteel heeft het 46 lidstaten, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie.

WAT GEBEURT ER BIJ DE VERKIEZINGEN?
Bij de Europese verkiezingen kiezen de inwoners van de Europese Unie afgevaardigden om hen te vertegenwoordigen in het Europees Parlement. In ek land presenteert de grote nationale politieke partijen kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen. Elk land van de Europese Unie kan tussen de 6 en 96 Europese afgevaardigden hebben, afhankelijk van het aantal burgers van elk land.

Nationale politieke partijen nemen deel aan de verkiezingen, maar als ze eenmaal verkozen zijn, kiezen de meeste parlementsleden ervoor om zich aan te sluiten bij transnationale politieke groepen. De meeste nationale partijen zijn aangesloten bij een Europese politieke partij.

Klik op deze link voor meer informatie over hoe je kunt stemmen in jouw land.

WAT MET ATD?

In dit artikel leggen we uit hoe onze beweging zich mobiliseert voor de Europese verkiezingen.

En aarzel niet om ons manifest te raadplegen, waarin onze belangrijkste eisen voor deze verkiezingen staan!

0
  0
  Je winkelmand
  Your cart is emptyNaar vorige pagina