Een nieuw nationaal team

ATD Vierde Wereld België werd sinds eind 2015 aangestuurd door een nationaal team met 5 leden: Brendan Coyne, Marijke Decuypere, Thibault Dauchet, Carine Baiwir en Georges de Kerchove. Het mandaat van dit team liep ten einde. Een werkgroep heeft gedurende meerdere maanden nagedacht over een waardige opvolging. Dit werk zit er nu op. We zijn dan ook heel blij om jullie het nieuwe nationaal team voor te stellen:

 

Françoise De Boe

“Meer dan 40 jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met de Beweging. Meer bepaald via André Modave, de stichter van de Beweging in België. Ik hoorde hem spreken op een conferentie die hij gaf in Louvain-la-Neuve. Hij vertelde het verhaal van een familie die in grote armoede leefde. Ik was geraakt door de manier waarop hij over hen sprak; vol empathie. Hij liet ons ontdekken wat het kan betekenen om in armoede te leven. Ik vond dit verhaal ook een uitnodiging om solidair te zijn met de armste mensen, om deel te nemen aan hun dagelijkse strijd, om samen met hen te strijden tegen sociale ongelijkheid.

Na mijn studies besloot ik me bij de Beweging aan te sluiten als volontair. Na een jaar verschillende acties van de Beweging in Frankrijk te hebben ontdekt, ben ik naar België teruggekeerd om de animatie van het cultureel centrum in Kuregem over te nemen. Samen met Jacques, mijn echtgenoot, woonden wij in de wijk en leidden wij de voorbereidende vergaderingen voor de Kelder (de vroegere naam van de volksuniversiteit). Ik werd ook gevraagd om de actie straatbibliotheek in Brussel en Wallonië op te starten. Na een korte periode op het Europese secretariaat koos ik ervoor om medestander te worden en werkte ik mee aan het Algemeen Verslag over de Armoede. Dit verslag leidde tot de oprichting van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Daar heb ik vervolgens 20 jaar gewerkt.

Toen ik twee en een half jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, was het voor mij bijna vanzelfsprekend om terug te keren naar het Vierde Wereldhuis. Het nationaal team stelde mij eerst voor om mee te doen aan de actie “Kruising van Kennis” en vervolgens om me aan te sluiten bij Vanessa, Francine en Brendan die de programmering 2021-2025 voor België in handen namen.  Daarna kreeg ik van de Europese delegatie van ATD de vraag of ik bereid was om samen met Guy en Pierre deel uit te maken van het nationaal team. Het is bijna vanzelfsprekend dat ik dit heb aanvaard en ik ben blij dat ik met Guy, Pierre en jullie allemaal kan samenwerken!”

 

Pierre Scalliet

Ik ben nu reeds twee jaar medestander bij ATD. Na er veel over gesproken te hebben met mijn zoon Antoine, die zelf als volontair voor ATD werkt, nam ik in 2019 contact op met Corinne en Camille. Maar ik ken ATD al van toen ik 18 jaar oud was. Ik deed klusjes bij militanten (rue aux Laines, in de Marollen) die slecht gehuisvest waren. Ik herinner me een oude man, liggend op een oude matras, met dekens met gaten erin en een enkele kaars als lichtbron omdat hij geen elektriciteit had. Ik herinner me ook de deur van een appartement van een gezin, vernield door iemand in een woedeaanval, die moest worden gerepareerd met planken. Ik kreeg te maken met leed en tegenslag, maar ook met solidariteit.

Ik vroeg me af wat ik moest doen om te helpen; ik die altijd geluk heb gehad in het leven. Ik werd dokter. Dit heeft 50 jaar lang al mijn tijd in beslag genomen. Vandaag ben ik met pensioen en kom ik terug naar ATD en haar militanten om samen de strijd tegen armoede en uitsluiting verder te zetten.

De Europese delegatie vroeg me om het nationaal team te vervoegen en zonder aarzelen heb ik ja gezegd. Voor mij betekent dit dat ik een nog dieper engagement kan aangaan en de mensen die ik sinds 2019 al tijdens volksuniversiteiten, de Werelddag tegen Armoede en de lokale groep van Charleroi heb ontmoet kan begeleiden en steunen. Ik zal « de nieuwkomer » zijn die zal samenwerken met opmerkelijke mensen die de Beweging veel beter kennen dan ik. Het zal een samenspel zijn van een nieuwe en nederige blik met het respect voor traditie en het respect voor het woord van ieder: militant, volontair en medestander.”

 

Guy Malfait

“Een anekdote: ik was een stagiair voor het volontariaat in het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (Frankrijk). Op een dag, toen de Algemene Delegatie niet in het centrum was, ben ik met enkele stagiairs hun bureau binnen gegaan. We gingen zitten achter hun bureaus en deden alsof we de ‘big bosses’ van ATD Vierde Wereld waren. We legden onze voeten op de bureau en speelden dat we de volontairs opdrachten gaven.

Helaas had een oudere volontaire ons gezien en liep ze naar binnen: “Wat doen jullie hier?” vroeg ze eerder verbaasd dan boos. We antwoordden: “We plegen een staatsgreep” en voegden er snel aan toe: “Nee, grapje, we zijn gevraagd om de ramen te wassen”, wijzend op onze vodden en flessen ruitenreiniger. In plaats van boos op ons te worden, was haar antwoord eenvoudig: “Het is niet nodig een staatsgreep te plegen, de Algemene Delegatie zou heel blij zijn als anderen hun verantwoordelijkheden kunnen overnemen”. Dus begonnen we de ramen schoon te maken…

De woorden van de volontaire hebben me aan het denken gezet. Ik begreep toen nog niet hoe het woord (mede)verantwoordelijkheid in de Beweging wordt opgevat. Hier zijn we dan, bijna 25 jaar later, na missies in Port-au-Prince, in het Internationaal Centrum, in Nederland, in de Filipijnen en in Vlaanderen, kwamen Bruno Dabout en Martine Lecorre mij opzoeken om te vragen of ik de spil zou willen zijn van het nieuw nationaal team.

En dit is wat ik sinds februari ben beginnen doen. Ik heb nog geen tijd gehad mijn voeten op mijn bureau te leggen, maar het is een opdracht waarvan ik echt geniet, ondanks alle uitdagingen. De samenwerking met Françoise en Pierre stelt me enorm gerust en we kijken uit naar de voortzetting van ons bestuur, in het bijzonder de betrokkenheid van militanten. Wacht dus maar even met een staatsgreep!”