Verzet tegen armoede een terugblik op het solidair aRmbassade weekend op 13,14 &15 oktober

Solidariteit

De aftrap werd gegeven op vrijdagavond met de première van belevingstheater-hoorspel Bonnie; een samenwerking tussen Zandzand en de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende (BMLIK-O) naar aanleiding van het 25 jarig jubileum.
In een decor van papier maché keken we ons de ogen uit en maakten we kennis met een stukje verhaal van veerkrachtige mensen, met hun moed, creativiteit en solidariteit. Het zelf geschreven en gezongen lied ‘tegoare is het leven zoveel mooier,..’ bleef nog lang nazinderen.
Een prachtige voorstelling!

Samen tegen armoede- niemand achterlaten

Op zaterdag gaven we gevolg aan de oproep van Joseph Wresinski, stichter van de internationale ATD (All Toghether for Dignity) Vierde Wereld Beweging:

Waar mensen in armoede leven,
worden de Rechten van de Mens geschonden.
We zijn verplicht ons te verenigen
om die Rechten te doen eerbiedigen.

Verenigd in de overtuiging dat armoede geen noodlot is maar kan vermeden en bestreden worden, kwamen we mensen in armoede en bondgenoten samen in Duin en Zee.

We luisterden naar getuigenissen over de moeilijke toegang tot waardig en duurzaam werk, tot een job met een fatsoenlijk en leefbaar loon.

Bij een kom soep nadien was er gelegenheid tot ontmoeting.

Te weten dat rond 17 oktober, op vele plaatsen wereldwijd, mensen samen komen om hun verzet tegen armoede te uiten, geeft ons kracht en moed om vol te houden.

Verdedigers van Mensenrechten

Tussen de 17 oktoberactie en de theatervoorstelling later op de avond stelden we ons nieuwe project “de aRmbassade”voor.
Als ATD Vierde Wereld, BMLIK-O en inloopcentrum Kwiedam van CAW Noord-West-Vlaanderen, werken we al vele jaren samen.
Met de oprichting van de aRmbassade willen we nog een stap verder gaan en is het inloopcentrum Kwiedam voortaan ook de plaats waar we naast onze samenkomsten met mensen in armoede een bibliotheek over armoede willen uitbouwen en zal dit ook de uitvalsbasis zijn voor het geven van vorming en voor het opzetten van maatschappelijke en politieke dialogen voor structurele armoedebestrijding.
We zullen tevens meer participeren in elkaars werking zodat we naar buiten toe als aRmbassade met één luidere stem kunnen spreken.

Samengevat wil de aRmbassade de plaats zijn voor en van mensen in armoede en medestanders om via ontmoeting, onderlinge hulp, delen van kennis, vorming, dialoog lokaal armoede te bestrijden en de Rechten van mensen in armoede te verdedigen. Niet toevallig hebben we de R van rechten met een hoofdletter geschreven.

Cultuur als wapen tegen armoede

Zeer passend bij het verzet tegen armoede was tenslotte de theatervoorstelling “Zie de Mens”.

Via poëtische scenes en muziek, liet de Nederlandse Joseph Wresinski Stichting ons nadenken over de zin of eerder de onzin van zelfredzaamheid.
Over anderen die menen mensen in armoede te moeten “empoweren en activeren “ en dit voor hen invullen wat dit betekent, alsof ze dit zelf niet kunnen! Hetzelfde voor participatie.
Meermaals hoorden we de acteurs zeggen: “wie bedenkt zo iets?”
Een terechte vraag.
Deze bijzondere voorstelling was gebaseerd op levensechte verhalen van mensen in armoede die de voorstelling zelf speelden zoals het leven in armoede is: direct, rauw en confronterend, en tegelijkertijd ook poëtisch, teder en liefdevol.
Het was ook een appèl om écht te luisteren naar mensen in armoede en bij een armoedebeleid daadwerkelijk rekening te houden met hun situatie en hun mening.
Een minutenlang applaus en staande ovatie liet er geen twijfel over bestaan dat de voorstelling zeer gewaardeerd werd
Deze dag van verzet tegen armoede werd afgesloten met een heel verzorgde receptie, die tevens gelegenheid bood tot napraten. Daarbij hoorden we op hoe de theatervoorstelling velen geraakt had.

Komterbie!

Op zondag was iedereen welkom op ons tweejaarlijks reuze gezellig ontmoetingsfeest Komterbie.
De laatste editie dateerde al van voor de Coronaperiode dus het was wat afwachten of men de weg nog zou vinden.
Dit bleek geen probleem.
Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, mensen in armoede en mensen niet in armoede ontmoetten elkaar in een ongedwongen sfeer.

Een goed gevulde zaal smulde van de lekkere mosselen.

Coverband Allie &The Roosters zorgden voor ambiance.

Als ieder een tegeltje schildert…

kom je tot dit mooie resultaat!

De tegeltjes zullen aan elkaar vastgemaakt worden via een lint.
Zo bekomen we een gordijn; ons vriendschapsgordijn.

Vele workshops voor jong en oud kenden veel belangstelling; bloemschikken, happy stones schilderen, buikdansen, gezelschapsspelen, gekke kapsels, schminck, muziek maken …voor ieder wat wils!

Honger van al dat spelen?
Aan de uitpas stand konden punten omgeruild worden voor een heerlijke wafel en een koffie.

De winnaar van de tombola  kreeg een mooi bedrag om te besteden in Vaya Mundo.

Dit weekend was mogelijk dankzij een samenwerking tussen
ATD Vierde Wereld-Kust, Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen Oostende, Kwiedam-CAW Noord-West-Vlaanderen, werkgroep 17 oktober en Stad Oostende.

B.V
Foto’s: J Vervaeke en B.V.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina