Verslag van de nationale volksuniversiteit rond de gemeenteraadsverkiezingen

Nationale volksuniversiteit

Op zaterdag 24 juni kwamen we samen in de VUB voor onze jaarlijkse nationale volksuniversiteit. Het thema: de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Onze gastspreker was Henk Van Hootegem, coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.

Geen propaganda maar een programma

We startten de dag met wat meer uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen want die zullen er in Vlaanderen anders uitzien dan in Wallonië. In Vlaanderen zal er onder meer geen opkomstplicht meer zijn en zullen voorkeurstemmen bepalen wie de burgemeester van een gemeente wordt, niet de partijen zelf. Verder zagen we hoe we geldig kunnen stemmen, wat ‘een coalitie vormen’ betekent en welke bevoegdheden gemeentebesturen hebben.

Dat de verkiezingen eraan komen merken we steeds aan de vele informatiebrochures van politieke partijen in onze bus. Maar bij het lezen van die brochures is het niet duidelijk wat het programma van die partij juist inhoudt en waar ze dus precies voor staan. Enkel met voldoende en goede informatie kunnen we overtuigd van onze keuze naar de stembus trekken.

We deelden in werkgroepen onze ervaringen rond mobiliteit, huisvesting en de publieke ruimte in onze gemeente. Samen zochten we uit hoe het anders kan en wat wij als burger kunnen doen om de gemeente te interpelleren bij problemen. De vraag rees: Als we de burgemeester aanspreken, welke macht heeft die? Kan die effectief iets veranderen?

Hoewel het niet meer verplicht is om te gaan stemmen voor de gemeente, kiest de meerderheid er toch voor om te gaan stemmen. Iemand merkte op dat mensen gestreden hebben voor het recht om te mogen stemmen. Het is een verworven recht dat we moeten opnemen.

Inspraak voor veilige voetpaden

In het plenair gedeelte, met Frans- en Nederlandstaligen tezamen, bespraken we de getuigenissen en aanbevelingen die in de werkgroepen naar voor kwamen. Het ging onder meer over het belang van veiligere voetpaden en hoe we bondgenoten kunnen vinden bij andere verenigingen zoals de seniorenbond om dit probleem aan te kaarten. Mensen in armoede zijn ook vaker afhankelijk van openbaar vervoer: meer en toegankelijkere haltes, net als een investering in sociaal vervoer en betaalbare dienstverlening aan huis, zijn nodig.

Hoe krijgen we inspraak in het bestuur van een gemeente? Dat kan door de juiste politici aan te spreken en pers en media in te schakelen maar ook door het versterken van verenigingen. Zo zien we dat er steeds meer buurtcentra verdwijnen en laagdrempelige ontmoetingen hierdoor moeilijker worden. Verenigingen, zoals ATD Vierde Wereld, zijn belangrijk om info door te geven aan elkaar, problemen aan te kaarten en samen naar de gemeente te stappen.

Het komende jaar zal ATD Vierde Wereld verder rond de verkiezingen werken en hierover in dialoog gaan met andere instanties zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina