STOP POVERTY – Jongerenweekend (15-18 sept 22)

Stop Poverty jongerenweeekend

English version below

Klussen en kennismaken met ATD Vierde Wereld

Kwaad bij het zien van zoveel ongelijkheid tussen Noord en Zuid en in ons rijke Vlaanderen?

Benieuwd hoe anderen samen met mensen in armoede sleutelen aan systeemverandering?

Goesting om de handen uit de mouwen te steken?

Word één van van die mensen die zich creatief en duurzaam inzetten voor mensenrechten. Kom mee op jongerenweekend!

Op het programma

Inzicht en innovatie
Uitwisseling over een (klimaat)rechtvaardige samenleving: hoe dagen de verborgen dimensies van armoede ons uit om anders te denken, te kijken, te werken, verdienen, kopen, leven, aan politiek te doen, te organiseren?
Inspiratie voor inzet
Voorstellen om creatief mee te doen met de Vierde Wereld: we maken kennis met de ‘(buiten)gewone mensen’ die de motor zijn achter ATD Vierde Wereld.
In team
Het nuttige aan het aangename koppelen met gelijkgezinden: tijdens het klussen, koken of een uitstap denken we samen met anderen uit de groep na.

Praktisch

 • 15 tot 18 september 2022 (donderdag 18u – zondag 16u)
 • Vierde Wereldhuis (Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel)
 • 18-35 jaar
 • Eenvoudige logies ter plaatse
 • Voertaal: Nederlands en Engels
 • Kost deelname: 30 euro (logies en eten inbegrepen). Deze prijs mag je niet verhinderen om deel te nemen.

“Dit weekend beantwoordde aan mijn verwachtingen: ATD leren kennen, nieuwe mensen ontmoeten, beter begrijpen hoe ik me kan inzetten… Het geeft me visie, perspectief. En nu moet ik er nog concreet handen en voeten aan geven in mijn leven!” – Deelnemer aan het jongerenweekend van ATD Vierde Wereld in Luik, editie 2021

Vind meer info in onze flyer

Inschrijven kan via contact@atd-vierdewereld.be of via dit inschrijvingsformulier:

This form is disabled.

STOP POVERTY Youth Weekend

Discovering fight against poverty and collective work with ATD Fourth World*

Appalled at seeing so much inequality between North and South & inside our rich Europe?

Curious on how some people work with people living in extreme poverty for a systemic change?

Feel like rolling up your sleeves?

Come to meet people who dedicate themselves creatively and sustainably to human rights. Join us on a youth weekend!

On the program

Insight and innovation
Exchange about a (climate) fair society: how do the hidden dimensions of poverty challenge us to think, look, work, buy, live, do politics and organise ourselves differently?

Inspiration for commitment
Suggestions for creative participation in ATD Fourth World: get to know the ‘(extra)ordinary people’ who are the driving force behind our movement.

In team
Combining the useful with the pleasant with like-minded people: while straightening up the offices, cooking or exploring the poor neighborhoods of Brussels, we think together with others from the group.

Practical info

 • From the 15th to the 18th September 2022 (Thursday 18h – Sunday 16h)
 • Vierde Wereldhuis (Avenue Victor Jacob 12, 1040 Brussels)
 •   Age 18-35
 •   Simple accommodation on site
 •  Language: Dutch and English
 •  Cost of participation: 30 euros (accommodation and food included). This price should not prevent you from participating, we will find an arrangement if needed.

“This weekend met my expectations: getting to know ATD, meeting new people, understanding better how I can get involved… It gives me vision, perspective. And now I still have to give it concrete hands and feet in my life!” – Participant in the youth weekend of ATD in Liège, 2021 edition

* ATD stands for All Together for Dignity ; Fourth World designates the collective reality of the poorest people of the population excluded from society because of their poverty.

Questions? contact@atd-vierdewereld.be.

You can register via this registration form:

This form is disabled.

0
  0
  Je winkelmand
  Your cart is emptyNaar vorige pagina