Recht op bescherming van het gezin

Een onthullend en uitermate actueel boek door ATD Vierde Wereld Nederland: Recht op bescherming van het gezin.

Al sinds de start van de internationale beweging ATD Vierde Wereld in 1956 is uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die in armoede leven een belangrijk onderwerp van onderzoek. Altijd tracht ATD daarbij wereldwijd acties en projecten te ontwikkelen om de gezinnen bij elkaar te kunnen houden. Opkomen voor het recht op gezinsleven blijft een noodzaak. Daarom voeren in 2023 ATD-werkgroepen in Europa, waaronder ook in Vlaanderen en in Wallonië, gezamenlijk verder onderzoek rond ‘ Familie(banden) en gezin’.

Over het boek

Jeugdzorg, Kinderbescherming en Armoedebeleid staan de laatste tijd volop in de belangstelling in Nederland. Er is echter te weinig aandacht voor de samenhang tussen langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Van de ± 40.000 kinderen in Nederland die uithuisgeplaatst zijn, komt ongeveer de helft uit arme gezinnen. Schrijnende, langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen zijn al eeuwenlang wereldwijd met elkaar verbonden.

Voor dit boek werd gesproken met betrokken gezinnen in interviews en tijdens groepsbijeenkomsten om proberen te begrijpen waarom zijzelf, hun kinderen of beiden te maken krijgen met maatregelen als uithuisplaatsing. Hierbij was er ook volop aandacht voor welke gevolgen dit heeft voor de rest van hun leven.

Een ouder vertelt daarover: “In de hulpverlening en in procedures bij de rechter is vaak geen aandacht voor de gevoelskant van gedrag en woorden. De onderliggende pijn, waardoor mensen soms verslaafd of gewelddadig raken, wordt vaak niet gezien. En veel ondersteuning bij opvoeding schiet tekort of is oppervlakkig omdat de hulpverleners zelf niet beseffen wat de gezinnen meemaken.”

Met aanbevelingen naar de politiek, landelijk en Europees

Dit boek vraagt aandacht voor een geïntegreerde aanpak en structurele maatregelen, waardoor gezinnen bij elkaar kunnen blijven en een toekomst kunnen opbouwen zonder armoede. In dit boek staan ervaringen, meningen en aanbevelingen voor zo’n aanpak. Het boek benadrukt dat er veel meer tijd nodig is om naar ouders te luisteren en goed te begrijpen wat er in een gezin aan de hand is of aan steun nodig, voordat de beslissing tot uithuisplaatsing wordt genomen. Als het wel (tijdelijk) zover komt, is het belangrijk dat ouders de kans krijgen mooie momenten met hun kinderen te delen, het contact met de eigen afkomst te houden.

Met haar publicatie trekt ATD Nederland naar lokale en landelijke besturen, en organiseert ze in april een landelijke bijeenkomst met deskundigen op het gebied van kinderbescherming, politici en afgevaardigden van de Vierde Wereld. Daarbij pleit ze altijd voor een vanwege ouders in het meedenken over beleid en onderzoek.

Europese werkgroep bereidt een seminar en publicatie voor in het najaar van 2023. Opkomen voor het recht op gezinsleven blijft immers een noodzaak.

Bestellen kan via ATD Vierde Wereld Vlaanderen – Prijs: € 22,50 – Pagina’s: 303 – ISBN: 978-94-6365-438-8 – bij uitgeverij Elikser Nederland.

Over de auteur: Annie van den Bosch-Höweler (geb. 1942) was tot 1973 werkzaam in vormingswerk voor werkende jongeren en in buurthuiswerk. Ze leerde ATD Vierde Wereld kennen in de USA. Van 1974 -2009 was ze volontair bij de internationale beweging ATD Vierde Wereld in Frankrijk en in Nederland.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina