PERSBERICHT – Voor een gezamenlijke strijd tegen het coronavirus

Voor een gezamenlijke strijd tegen het coronavirus

 

Corona slaat veel harder toe bij mensen in armoede dan bij de rest van de bevolking.[1]  Toch wordt er minder rekening met hen gehouden bij de beslissingen van de overheid in de strijd tegen het virus. Om Covid-19 effectiever te kunnen bestrijden, eist ATD Vierde Wereld België dat de coronamaatregelen opgezet worden met de realiteit van de meest kwetsbaren in het achterhoofd.

De overheid spaart kosten noch moeite in de strijd tegen de coronapandemie. In de praktijk vertellen mensen in armoede ons dat er bij de beslissingen en strategische communicatie weinig rekening met hen wordt gehouden. Dit heeft als gevolg dat de maatregelen soms moeilijk na te leven zijn voor mensen in armoede omdat ze te weinig of verkeerd geïnformeerd worden. Voor sommige maatregelen hebben mensen in armoede ook geen budget. Een voorbeeld bij uitstek is het afstandsonderwijs. Veel families hebben noch het benodigde materiaal noch de nodige ruimte en opleiding. Er zijn inderdaad inspanningen geleverd om kwetsbare leerlingen te voorzien van laptops, maar met bijkomende kosten zoals een internetabonnement, printerkosten en Officeprogramma’s werd geen rekening gehouden.

Net als alle anderen doen mensen in armoede hun uiterste best om het nut van de maatregelen te begrijpen. Zij hebben van in het begin aangegeven dat de communicatie rond de maatregelen niet altijd begrepen werd. Er worden bijvoorbeeld termen gebruikt zoals social distancing. Niet iedereen weet wat dat betekent. Mensen krijgen zo het gevoel dat ze niet meetellen. Gelukkig heeft vzw De Zuidpoort telkens vrij snel de maatregelen hertaald naar het brede publiek. Zou dit niet eerder door de overheid moeten gebeuren op nationaal niveau in plaats van door lokale verenigingen waar armen het woord nemen? Leden van onze lokale groepen merken bijvoorbeeld op dat die hertaling door De Zuidpoort niet iedereen bereikte. Als de maatregelen niet duidelijk uitgelegd worden, dan kunnen ze een voedingsbodem zijn voor wantrouwen, eenzaamheid en complottheorieën.

ATD Vierde Wereld eist daarom dat er speciale aandacht wordt besteed aan een heldere communicatie rond de coronamaatregelen. Een communicatie die toegankelijk is voor laagopgeleide en uitgesloten mensen, en daarnaast ook rekening houdt met hun realiteit. In de praktijk betekent dit lange, verklarende teksten omzetten in visuele aanduidingen, zodat ook mensen die niet kunnen lezen ze wel begrijpen. Om de informatie toegankelijker te maken, zouden de maatregelen ook op straat en in de gemeentes afgebeeld kunnen worden.

Om aan deze eisen te voldoen, moet er nauwer samengewerkt worden met organisaties waarin mensen in armoede het woord nemen. Het is immers de bedoeling dat hun stem in het openbare debat gehoord wordt. Door deze organisaties erbij te betrekken, kan ook de inhoud en de mededeling van de maatregelen beter aangepast worden aan mensen die moeilijk begrijpend kunnen lezen.

Wat het vaccin betreft, steunen wij het persbericht dat op 3 februari 2021 gepubliceerd werd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.[2] Naar het voorbeeld van de coronamaatregelen, is het van groot belang dat organisaties waarin mensen in armoede het woord nemen eveneens tussenbeide komen in de vaccinatiestrategie.

 

Dit persbericht werd gepubliceerd op De Wereld Morgen: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/03/06/voor-een-gezamenlijke-strijd-tegen-het-coronavirus/

 

[1] https://corporate.devoorzorg-bondmoyson.be/pers-onderzoek/onderzoek/oversterfte-door-corona/

[2] https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/02/210202-vaccinatiestrategie-PB-DEF.pdf

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina