Op weg naar een duurzaam beleid

Steunpunt tot bestrijding van armoede

Zeven ambassadeurs werken aan een breed draagvlak voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Het Steunpunt tot bestrijding van armoede is één van die SDG Voices 2020.

Duurzaamheid bekijken door een armoedebril. Of met een duurzaamheidsbril de armoede bestrijden?  Het tiende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is een bijzonder veelzijdig en boeiend document met  ‘Armoede en Duurzaamheid’ als rode draad.  Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) merkte het op en stelde het Steunpunt aan als ambassadeur.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 door  de Verenigde Naties aangenomen in het kader van de Agenda  2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Als SDG Voice kan het Steunpunt tot bestrijding van armoede de boodschap van mensen in armoede en hun verenigingen op nationaal en internationaal niveau luider laten klinken: de strijd tegen armoede en  het beleid voor duurzaamheid gaan hand in hand.

Duurzaamheid is belangrijk voor ons

“ Kent u mensen die nog nooit het vliegtuig hebben genomen?Mensen in armoede hebben een kleinere ecologische voetafdruk. Ook al is het voor een groot deel noodgedwongen, ze scoren beter als het op duurzaamheid aankomt. Maar vragenlijsten die peilen naar de isolatiegraad van de woning, naar zonnepalen, elektrische wagens en biologische producten geven een ander beeld.  Geven mensen in armoede wel om klimaat en duurzaamheid? Ja: “We moeten dit duidelijk maken, want men beschouwt ons slechts als mensen die niets bijbrengen en die de samenleving veel geld kosten”. Met dit verslag eisen mensen in armoede en hun verenigingen hun plaats op  in het debat over de toekomst. Als niet iedereen gehoord wordt dan is er een groot gevaar voor schijnoplossingen.

Geen sociale economie op basis van verspilling

Steeds meer wordt de strijd tegen armoede gekoppeld aan de strijd tegen verspilling.  Maar: “Het kan niet dat men mensen in armoede nodig heeft als oplossing voor het probleem van de verspilling”.

‘Hoewel voedselhulp vandaag noodzakelijk, zo niet onmisbaar is voor meer dan 300.000 mensen in België via verenigingen en OCMW’s, hebben verenigingen waar armen het woord nemen herinnerd aan het leed dat hiermee gepaard gaat en aan het feit dat dit systeem in werkelijkheid niet duurzaam is.’

 “Mensen in armoede worden beschouwd als ‘compost’, waar we onze voedseloverschotten aan kwijt kunnen. Sociale economie kan niet functioneren op basis van verspilling”.

Ook al is de recuperatie van onverkocht voedsel op korte termijn nuttig, het kan dus geen deel uitmaken van een structurele maatregel om armoede te bestrijden. “Dit zijn twee verschillende problemen waarvoor andere oplossingen vereist zijn”.

“We mogen absoluut de logica van liefdadigheid en bijstand niet versterken. Integendeel, het is de sociale bescherming die versterkt moet worden”.

Werk

Een duurzame samenleving vereist ook dat er gezocht wordt naar een andere organisatie van werk, vanuit de behoeften van de gemeenschap.

‘Er bestaat een tendens in de arbeidswereld om van werknemers te verwachten dat ze zich flexibeler opstellen en dat ze hun weg vinden in een steeds verder gedigitaliseerde en gerobotiseerde omgeving. Deze evoluties doen de deelnemers aan het overleg vrezen dat een deel van de mensen in armoede – wiens kansen op de huidige arbeidsmarkt al miniem zijn – het nog moeilijker zullen krijgen om een kwaliteitsvolle te job te vinden.’

Veel stof tot discussie maar hierover is eensgezindheid: iedereen is inzetbaar, mits er over een andere manier over werk wordt gedacht.

Voorstellen

Wat gebeurt er nu met dit Verslag? Er zijn heel wat voorstellen in opgenomen, die raken aan alle levensdomeinen.  Ze inspireren ons en ze moeten vooral het politiek debat voeden. De verschillende regeringen en parlementen hebben hiermee een basis voor hun grote opdracht: de mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen realiseren.

 

 

M.T. Poppe

www.armoedebestrijding.be : hier vindt u info over het Steunpunt tot bestrijding van armoede en kan u ook het tweejaarlijks verslag downloaden.

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina