Ontmoeting met Vooruit

Foto: Luna Lovegood

 

Op 31 maart hadden we een ontmoeting met de studiedienst van Vooruit.

Voorzitter Conner Rousseau lanceerde bij de start van de beweging Vooruit nieuwe ideeën rond de aanpak van kinderarmoede. Hij stelt onder andere voor om het geld van het groeipakket te gebruiken voor gratis kinderopvang, gratis maaltijden op school en gratis onderwijs. Ook moet volgens hem de kinderbijslag op een andere manier verdeeld worden. De gezinnen die het het meest nodig hebben, moeten meer krijgen. Hierop kwamen heel wat reacties van onder andere onderzoekers Wim Van Lancker en Ive Marckx. Ook wij gingen in op hun uitnodiging tot dialoog.

We zijn niet tegen herverdeling. Kinderen groeien op in gezinnen en we spreken liever over gezinsarmoede. Gezinnen hebben te weinig inkomen om hun kinderen op te laten groeien en daardoor groeit kinderarmoede. Wat nodig is, is het optrekken van uitkeringen en minimumlonen zodat ouders zelf een goede maaltijd kunnen geven, zodat ouders een menswaardig leven kunnen leiden en een goede woning kunnen hebben. Inzetten op een goede woning voor iedereen, op voldoende grote woningen voor gezinnen is nodig.

Daarnaast stelt Vooruit voor om ouders tijdelijk hun ouderrol te ontnemen wanneer ze reeds verschillende kinderen hebben die uit huis geplaatst zijn.

Dit is een genuanceerd debat en we het betreuren dat dit in de media gevoerd wordt. Wij zijn hier geen voorstander van en daarom wilden we Conner Rousseau persoonlijk ontmoeten. We zijn het eens dat het soms nodig is om kinderen uit huis te halen. We beseffen dat er schrijnende situaties zijn, maar vrezen dat door dit debat te lanceren mensen in armoede verder het stigma krijgen dat ze slechte ouders zijn. We vrezen ook dat het tijdelijk recht op ouderschap ontnemen vooral mensen in armoede zal treffen. Reeds in het Algemeen Verslag van ’92 werd door deelnemers in armoede gesteld dat kinderen die in een arm gezin opgroeien meer kans hebben om uit huis geplaatst te worden. Dit werd in een onderzoek van Bouverne-De Bie bevestigd. Het lijkt ons zinvoller om de oorzaken van verslaving aan te pakken. Verslaving is vaak gerelateerd aan armoede. Zo kennen we veel mensen die verslaafd zijn (alcohol en drugs) doordat ze uithuis geplaatst werden, in een carrousel van plaatsingen terecht kwamen en daar drugs leerden kennen. Mensen raken ook verslaafd omwille van hun armoedesituatie, omdat men niet in hen gelooft.

We hadden het ook nog over hulpverlening: die krijgt te weinig tijd om een echte vertrouwensband op te bouwen. Hulpverleners die het vertrouwen genieten van ouders en er in slagen om samen met de ouders stappen te zetten, moeten soms stoppen omdat hun mandaat dit niet toelaat, b.v. het CLB als het kind verandert van school of Kind en Gezin als het kind ouder wordt dan 3 of 6 jaar.

We nodigden de studiedienst verschillende keren tijdens het gesprek uit om samen met mensen in armoede na te denken.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina