Kruising van Kennis met Welzijnsschakels

Op 24 en 25 juni 2017 organiseerden we een vorming “Kruising van Kennis” voor leden van Welzijnsschakels. Aan de tweedaagse vorming namen 19 mensen deel: 10 vanuit Welzijnsschakels (mensen zonder armoede-ervaring). De vorming werd begeleid door een stafmedewerker en 2 vrijwilligers van ATD Vierde Wereld. Een groep van 6 mensen in armoede gaf mee de vorming. De doelstelling van de vorming was: beter samenwerken op gelijkwaardige basis binnen Welzijnsschakels zodat mensen in armoede hun plaats vinden in de werking van de groep.

Communicatie

De eerste dag stonden we stil bij “communicatie”. Dit gebeurde door in peergroups volgende begrippen te definiëren: gelijkheid en vertrouwen. De deelnemers ervaarden dat het niet evident is om elkaar te begrijpen omdat men begrippen anders invult. Scholingsgraad (al of niet abstract denken) en ervaring spelen mee hoe mensen woorden begrijpen.

Vooraf hadden deelnemers een ervaringsverslag doorgestuurd. Daarin bespraken ze heel concreet hoe het soms misloopt tussen vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring. Op de tweede dag namen we de tijd om die situaties te analyseren.

Actieplan

We rondden het weekend af door samen na te gaan hoe ze in hun groep anders kunnen werken:

•De deelnemers van Welzijnsschakels stelden vast dat binnen hun beslissingsorganen mensen zonder armoede-ervaring gemakkelijker het woord nemen en dat mensen in armoede soms te weinig aan het woord komen. =>Methoden inzetten om mensen in armoede meer aan het woord te laten.

•De participatie vergroot in kleinere groepjes, maar het onderscheid tussen mensen met en zonder armoede-ervaring blijft spelen. =>Kiezen om vooraf beslissingen meer in peergroups voor te bereiden.

•Inzichten doorgeven aan anderen van Welzijnsschakels, nl. belang van taal, begrippenkader en de verschillen/gelijkenissen tussen leefwerelden; nl. bewustwording dat vrijwilligers soms zaken aanbrengen, ervan overtuigd dat de anderen het begrepen hebben, terwijl dat niet zo is. =>Methoden inzetten om begrippen juist te definiëren en meer werken met verhalen en concrete voorbeelden.

Meer info over de vorming Kruising van Kennis? Contacteer ons!

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina