Kerstboodschap

Hier vindt u enkele acties die we het voorbije jaar dankzij uw steun konden realiseren. Ook in 2023 zullen we ons samen met mensen in armoede blijven inzetten voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting.

Samen nadenken over onze Beweging

De voorbije zomer dachten we samen na over ons bestuur. Nederlandstalige en Franstalige leden bepaalden welke richting ze uit willen met de Beweging tijdens een vormingsweekend. Het strategisch plan 2021-2025 diende als leidraad. Ze reflecteerden over onze manier van werken en hoe deze iedereen ten goede kan komen. Lokale groepen leerden elkaar beter kennen en zagen hoe hun engagement bijdraagt aan de doelstellingen van de Beweging.

“Militanten worden vaak gevraagd om getuigenissen af te leggen. Hier hebben we een actieve rol in de debatten: er is een dynamiek van co-reflectie. Het is moeilijk, maar er gaat een zekere « trots » mee gepaard wanneer je uit je comfortzone treedt.”

  • Militant, ervaringsdeskundige tijdens het vormingsweekend

Verschillende leden namen ook deel aan een basisvorming over ATD Vierde Wereld. Ze leerden hoe ze onze Beweging het best kunnen uitleggen aan mensen die ons nog niet kennen. Tijdens deze interactieve opleiding gingen ze in kleine groepjes dieper in op de rijke geschiedenis, visie en werking van onze Beweging.

Volksuniversiteit over sociale rechten

Tijdens onze nationale volksuniversiteit gingen onze leden in gesprek met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening over het niet opnemen van sociale rechten zoals een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming. Veel mensen in armoede weten niet dat ze er recht op hebben of durven geen aanvraag te doen. Het werd een constructieve dialoog rond de uniforme behandeling van rechthebbenden. Hierop volgden verdere gesprekken tussen ATD Vierde Wereld en RVA. De RVA zal inzetten op automatische toekenning van rechten en een toegankelijkere website.

Om onze acties tegen armoede en sociale uitsluiting verder te zetten, hebben we uw steun nodig. Sluit u aan bij onze strijd: vul het bijgevoegde overschrijvingsformulier in of doe een gift online. Beter nog, u kan ervoor kiezen ons te steunen met een permanente opdracht: hiervoor moet u onderstaand formulier invullen. Uw steun is onmisbaar voor onze strijd voor een wereld zonder armoede. Samen kunnen we het verschil maken!

Françoise de Boe,

Voor het nationaal team

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina