Een echte dialoog verandert ons leven

Schrijnende armoede, participatie, en fundamentele rechten voor een ieder

In een nieuw werkdocument maakt ATD Vierde Wereld duidelijk waarom participatie met de armsten onmisbaar is, op welke voorwaarden ze mogelijk is, en welke effecten ze heeft.

Toen in 2000 de Europese Unie de doelstellingen van de bestrijding van armoede en uitsluiting heeft vastgesteld, heeft zij de noodzaak onderstreept om “alle betrokkenen te mobiliseren”. Ook heeft zij zich voorgenomen “de participatie en de inspraak van uitgeslotenen te bevorderen met name als het over hun eigen situatie gaat, in gevallen waar ten aanzien van hen beleid en acties ontwikkeld worden”.

Deze nieuwe tendens bood de gelegenheid om de noodzaak van “participatie” van mensen die in armoede leven ruimer publiekelijk aan de orde te stellen. Zo heeft ATD Vierde Wereld, met verschillende partners en met de steun van de Europese Commissie, in 2004 en 2005 het transnationale uitwisselingsprogramma “De armsten als onmisbare gesprekspartners in de bestrijding van armoede en de toegang van allen tot de fundamentele rechten” kunnen uitvoeren.

We hebben Europese discussies op gang gebracht rondom de kwestie van de deelname en inspraak van mensen die in armoede en uitsluiting leven. Dit staat centraal in onze acties, want het is een zaak die ons nauw aan het hart ligt.

Het werkdocument “Een echte dialoog verandert ons leven – Schrijnende armoede, participatie, fundamentele rechten voor eenieder” beoogt de lessen uit de diverse acties en uitwisselingen van de afgelopen jaren uit te dragen en op ruime schaal bekend te maken. We willen duidelijk maken waarom participatie van de armsten onmisbaar is, op welke voorwaarden ze mogelijk is, en welke effecten ze heeft.

Klik hier voor de korte versie van het document (4 pagina’s).

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina