Corona of niet, het zal maar lukken als we solidair zijn en iedereen erbij betrekken

“Was u ook ontroerd door de vele solidariteitsacties tijdens de lockdown? Hebt u bijvoorbeeld uw buurman geholpen met de boodschappen? Zou u graag zien dat deze solidariteit in de toekomst blijft voortduren?”

Lang voor deze crisis ontwikkelden mensen in armoede al netwerken van hulp en solidariteit. Op hun manier werken zij aan duurzaamheid door hergebruik, ruilhandel, giften, uitwisseling van diensten, huisvesting van mensen die nog meer problemen hebben,….

Maar vaak “worden deze oplossingen afgestraft en worden initiatieven van boven opgelegd” (blz. 87 van het rapport). Langs de ene kant heeft men door politieke maatregelen geprobeerd vrijwilligerswerk strikt te begeleiden of het zelfs verplicht te maken. Langs de andere kant worden uitkeringstrekkers gecontroleerd als ze op vrijwillige basis deelnemen aan milieu- of sociale projecten. Men zegt dat als ze kunnen meewerken aan een burgerinitiatief, ze ook fulltime zouden kunnen werken. Hoe kan je solidair zijn als het OCMW je groentetuin in het oog houdt en je ervan verdenkt er een extra inkomen uit te halen?

Bij het overleg over het rapport Duurzaamheid & Armoede werd meermaals onderstreept dat deelnemen aan solidariteitsacties veel energie en mentale kracht vraagt van personen in armoede. Het is belangrijk hen aan te moedigen, ze naar waarde te schatten en gunstige voorwaarden te scheppen opdat, binnen onze gemeenschap en daarbuiten, een “vrije, autonome en bevrijdende” solidariteit kan bloeien.

We kunnen onrechtvaardigheid en ongelijkheid overwinnen als we solidair zijn met mensen in armoede maar niet door deze toestanden gewoon onder controle te houden.

Voor meer info: https://sociaal.net/opinie/beeld-van-de-inactieve-steuntrekker-klopt-niet/

Het einde van de lockdown betekent ook het einde van deze posts. Maar terwijl we verder blijven nadenken over duurzaamheid, starten we een reflectie over solidariteit. Gedurende de 2 komende jaren zal de dienst Armoedebestrijding samenkomen met zijn talrijke partners om het volgende tweejaarlijkse rapport over solidariteit & armoede op te stellen.

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina