ATD Vierde Wereld steunt de hongerstakers en alle mensen zonder papieren

De beweging ATD Vierde Wereld verenigt iedereen die weigert om mensen in precaire situaties of mensen die sociale uitsluiting ervaren in de steek te laten. Daarom willen wij aan alle inwoners van het land en in het bijzonder aan de politieke leiders duidelijk maken dat wij de hongerstakers, mannen en vrouwen zonder papieren, in Brussel steunen. Volgens de wet bestaan ze niet, ze worden verweten niet van hier te zijn, ze zijn totaal onzichtbaar en schuldig aan hun “illegaal zijn”. Toch zijn er meer dan 100.000 van hen in ons land. Ze redden zich zo goed als ze kunnen, leven in de schaduw, doen klusjes om te overleven.

Mensen zonder papieren bestaan en kunnen niet worden gereduceerd tot het label “illegaal” of zelfs “hongerstaker”. Het zijn mensen van vlees en bloed, die echt lijden en verwaarloosd worden door een  falend beleid. Velen van hen hebben het aangedurfd uit de onzichtbaarheid te treden en voor zichzelf op te komen. Uit wanhoop gingen ze in hongerstaking. Als laatste protest naaiden sommigen zelfs hun mond toe, dit omdat ze niet gehoord worden!

Veel militanten (mensen met armoede-ervaring) in onze beweging weten wat het is om niet gehoord te worden. Sommige van onze leden voelden de afwijzing van andere mensen terwijl ze enkel hun best deden om te overleven in moeilijke omstandigheden.  Nochtans zijn wij allemaal in de eerste plaats mensen, en niet “armen”, “illegalen” of zelfs “geprivilegieerden”. Als lid van een beweging die strijdt tegen alle vormen van uitsluiting, maar vooral als mens en als burger, verklaren wij ons solidair met iedereen die op de een of andere manier wordt uitgesloten. Wij zijn broeders en zusters voor iedereen die uit wanhoop zijn wortels en familie heeft achtergelaten.

Hun lijden, tot nu toe genegeerd door de politiek, is ons lijden. Wanneer een kind – eender welk kind – aan de rand van een put wordt achtergelaten, kan niemand onverschillig blijven. Wanneer een mens – zelfs iemand die illegaal in het land verblijft – in levensgevaar verkeert, kan niemand zich achter een wetsartikel verschuilen om een dialoog met hem te weigeren. De menselijkheid van de persoon komt vóór de abstractie van de regel. Altijd, ongeacht wat de populisten van extreem-rechts zeggen, ongeacht het spookbeeld dat ze oproepen van vloedgolven van illegalen die het land komen overspoelen.

Een aanval op de waardigheid van de mens onder het voorwendsel dat hij geen papieren heeft, is een aanval op de gehele mensheid. Dit is de boodschap van onze beweging ATD Vierde Wereld (Samen voor Waardigheid ) en daarom steunen wij jullie.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina