Visie

Visie

ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. ATD staat voor All Together for Dignity.

Gelijkwaardigheid

In onze organisatie werken mensen met verschillende politieke of (geloofs)overtuigingen samen. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is en gerespecteerd moet worden.

Schending van de Mensenrechten

Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. Extreme armoede veroordeelt miljoenen mensen tot een leven in mensonwaardige omstandigheden. Mensen die zelf in een situatie van extreme armoede leven, zijn de eersten om op te staan en zich te verzetten tegen deze uitzichtloosheid. Hun unieke kennis en ervaring willen wij inzetten om bruggen te bouwen. Hun ervaringskennis is onze basis om structurele veranderingen voor te stellen.

Samen voor waardigheid

Onze acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. De samenleving zal pas veranderen als de allerarmsten onvoorwaardelijk als burgers worden erkend. Door onze krachten te bundelen – met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf – willen wij een einde maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving opbouwen.

Onze basisopties

 

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina