Militanten

Militanten

Mensen met armoede-ervaring engageren zich

Militanten of ervaringsdeskundigen zijn mensen die armoede en uitsluiting kènnen. Zij verzetten zich tegen extreme armoede, komen op voor zichzelf en voor degenen die het nog moeilijker hebben. Bij ATD Vierde Wereld ontmoeten ervaringsdeskundigen elkaar in lokale groepen, binnen de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld en tijdens internationale ontmoetingen. Veel ervaringsdeskundigen zijn in hun eigen buurt of omgeving actief en bieden steun aan mensen die eenzaam zijn en nergens anders terecht kunnen.