Internationale geschiedenis ATD Vierde Wereld

Internationaal

Internationaal

ATD Vierde Wereld werd opgestart in 1957 in Frankrijk. Dankzij onze beweging wordt armoede erkend als een schending van de mensenrechten.

Een barakkenkamp in Noisy-le-Grand

In 1956 bekommerde Joseph Wresinski zich om het lot van 250 dakloze gezinnen in Noisy-le-Grand, een barakkenkamp in de buurt van Parijs. Hij werkte er als aalmoezenier. Dagelijks werd hij geconfronteerd met de uitzichtloze situatie van deze gezinnen. Het deed hem terugdenken aan zijn eigen kindertijd en de armoede waarin hij opgroeide. De film Joseph, de rebel gaat over deze periode.

Barakkenkamp Noisy-le-Grand

Een gemeenschapsproject

Samen met de gezinnen startte Wresinski een gemeenschapsproject op. Hij wou deze mensen in contact brengen met de overheid en andere instanties, zoals de Verenigde Naties. De gezinnen werkten mee aan oplossingen om hun situatie te verbeteren. In het begin kregen de gezinnen geen erkenning van de overheid. Maar meer en meer mensen sloten zich aan bij de organisatie. ATD Vierde Wereld werd geboren. Een politiek en religieus onafhankelijke groep van vrijwilligers die samen met mensen in armoede in het kamp ging samenleven. Met de “Vierde Wereld” verwijst Wresinski naar mensen in armoede zonder politieke invloed. ATD stond in de beginjaren voor “Aide à Toute Détresse”. Nu staat het voor “Agir Tous pour la Dignité” of “All Together for Dignity” (Samen voor waardigheid).

ATD Vierde Wereld gaat internationaal

In de jaren 60, 70 en 80 groeide ATD Vierde Wereld uit tot een internationale beweging. Eerst binnen Europa en daarna ook in Noord- en Midden-Amerika, Azië en Afrika.

25e verjaardag in Vorst Nationaal

Naar aanleiding van de 25e verjaardag van de internationale Beweging komen in 1982 10.000 mensen uit Europa en de Verenigde Staten samen in Vorst Nationaal (Brussel). Het thema van de bijeenkomst is: armoede is een schending van de mensenrechten.

Internationale bijeenkomst ATD Vierde Wereld, 1982

Schending van de mensenrechten

1987 was een belangrijk jaar voor ATD Vierde Wereld. Joseph Wresinski schreef het rapport Chronic Poverty and Lack of Basic Security. Hierin stelt hij extreme armoede gelijk aan een schending van de mensenrechten. Hij benadrukte vooral het grote belang van de participatie van mensen in armoede. Mensen in armoede zijn een volwaardige partner om armoede te bestrijden. Het rapport vormde de basis voor de wetgeving rond sociale uitsluiting in Frankrijk. Op 17 oktober 1987 herhaalde hij de kern van deze boodschap in de toespraak Ik getuig van u voor 100.000 mensen in Parijs. Hij huldigde toen ook de eerste gedenksteen in ter ere van slachtoffers van extreme armoede: de steen tegen armoede in Parijs. Nu zijn er ruim 50 replica’s over heel de wereld.

17 oktober 1987, Parijs

De strijd tegen armoede gaat verder

Nadat Joseph Wresinski stierf, groeide ATD Vierde Wereld verder. Onze beweging is een volwaardige partner in de strijd tegen armoede. In 1992 erkenden de Verenigde Naties 17 oktober als Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. In 1994 organiseerde de VN een seminarie waar mensenrechtenexperts en mensen in armoede samen zaten. In 2012 stelde de raad van mensenrechten van diezelfde VN dat armoedebestrijding niet enkel een morele, maar ook een wettelijke plicht is. Tot op de dag van vandaag verbindt onze beweging de stem van mensen in armoede met beleidsmakers over de hele wereld.

ATD Vierde Wereld begon ooit als een niet-erkende organisatie. Ondertussen zijn we actief in meer dan 30 landen. We worden erkend door de Verenigde Naties, de Europese Unie en talloze andere instanties.

Latest news

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina