Hasselt

Hasselt

De leden van de Medestandersgroep ATD Vierde Wereld Limburg zijn op verschillende manieren actief in de maatschappij en wisselen steeds kennis en ervaringen uit rond hun betrokkenheid bij armoede en sociale uitsluiting.
Ook worden sprekers uitgenodigd die kunnen bijdragen aan de vorming van de groepsleden.

De Papiermolen

In dit initiatief van ATD Vierde Wereld worden mensen geholpen met het behandelen van administratieve en juridische aangelegenheden zoals het invullen en terugsturen van officiële documenten en formulieren, het bekomen van de nodige inlichtingen en het opstellen van brieven.

’De Papiermolen’ biedt tevens de mogelijkheid tot begeleiding in geval van problemen met zowel overheidsinitiatieven als bv. OCMW, stad, provincie en RVA, als met nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, telefoon) en particulieren (verhuurders, herstellers, …).

Deze werking wordt momenteel geïntegreerd in de Wetswinkel. Een medewerker van de groep Hasselt staat in voor de juridische steun.

Voor meer informatie: atdlimburg@gmail.com