Steun een concreet project

Steun een concreet project

Heb je zin om zelf, of samen met anderen binnen een onderneming, vereniging of stichting,  peter of meter te zijn van projecten van ATD Vierde Wereld?

Hieronder vind je enkele concrete projecten die jij of je organisatie kan steunen:

  • Tijdens elke volksuniversiteit voorzien we een vieruurtje. Dit vieruurtje kost 30 euro per volksuniversiteit. Per werkjaar komt dit neer op 150 euro (vijf Volksuniversiteiten).
  • Ieder werkjaar organiseren we een gezinsvolksuniversiteit met animatie, een optreden,… De kosten voor een gezinsvolksuniversiteit komen neer op ongeveer 500 euro.
  • Steun ons project Waarheid of Fabel, één vooroordeel ontkrachten komt neer op 150 euro. Vraag meer info via waarheidoffabel@atd-vierdewereld.be .

Je kan hier ook het mecenaatsdossier downloaden of contact met ons opnemen.