Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Steun ons via een legaat

Een legaat is een schenking bij testament, van zowel roerende als onroerende goederen. Legaten vormen een essentieel onderdeel van onze privéfondsen. Met deze fondsen ondersteunen we mensen die zich inzetten in de strijd tegen armoede.

Voor legaten gelden verminderde successierechten. ATD Vierde Wereld moet immers maar 8,5 % successierechten betalen wanneer de persoon die het legaat overmaakt in Vlaanderen woont.

Wanneer u geen kinderen heeft en uw bezittingen wil nalaten aan erfgenamen die niet in rechte lijn zijn, kan u een duolegaat overwegen.

Met een duolegaat bevoordeelt u zowel uw erfgenamen als ATD Vierde Wereld. ATD Vierde Wereld betaalt de successierechten van de andere erfgenamen zodat deze erfgenamen uiteindelijk een groter bedrag ontvangen.

Let wel: de regels voor een duolegaat veranderen op 1 juli 2021 in Vlaanderen. Heb je al een goed doel opgenomen in je testament? Neem dan zeker contact op met je notaris voor 1 juli!

Meer info over de nieuwe regels (https://www.notaris.be/):

De Stichting ATD Vierde Wereld België is erkend als stichting van openbaar nut en is gemachtigd om schenkingen via legaten te ontvangen aan verminderde successierechten. Onze stichting is lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

Uw notaris kan u meer info geven over legaten en duolegaten. U kan ons ook contacteren voor meer info.

  • Duolegaat

    De formule duolegaten maakt het mogelijk de erfenis van je dierbaren te verhogen en tegelijkertijd (...)

    Meer weten →