Volksuniversiteit 30 juni eenzaamheid

Het boek van ATD: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

Verhalen uit de buik van de samenleving

Ons boek “Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger” werd in september uitgegeven door EPO. In het boek vind je verhalen die de realiteit van mensen in armoede beschrijft.

Een introductie:

‘Belgische armoede moeilijk in te dijken.’ ‘680.000 Vlamingen onder armoededrempel.’ ‘Eén Vlaming op de vijf kan zich geen weekje vakantie veroorloven.’ Zulke krantentitels lees je met de regelmaat van de klok. Maar cijfers en statistieken zijn leeg en droog. Alsof de mens eruit verdwenen is. In Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger, opgetekend door ATD Vierde Wereld-medewerkers Marijke Decuypere en Guy Malfait, lees je de levende verhalen van wie de realiteit achter de cijfers meemaakt. Over Kevin, die op school de foto’s van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar Kenia is geweest. Over Elsa, moeder van drie, die van de VDAB te horen krijgt: wij gaan u activeren. Maar ook over congé in Frankrijk, over voor het eerst in uw leven naar de opera gaan, en ook wel over Lucy die ondanks haar eigen miserie Emiel aan een referentieadres helpt en zelfs nog geld voor een straatbibliotheek weet in te zamelen.

Het boek kan je hier bestellen!

www.aandeonderkant.be

Op 17 oktober 2019 werd de bijhorende website www.aandeonderkant.be gelanceerd. Hierop staan een vijftigtal vooroordelen over mensen in armoede: bijdragen van experten ontkrachten of nuanceren deze vooroordelen.

Onze campagne

In de periode 2016-2020 zette ATD Vierde Wereld een campagne op waarbij we burgers over een aantal misvattingen en vooroordelen over armoede aanspreken: “Waarheid of fabel”. We willen op een wetenschappelijk onderbouwde manier en via ervaringskennis, deze vooroordelen en misvattingen ontkrachten. Ons doel is mensen bewust maken van wat er allemaal achter deze fabels schuil gaat en zo een positiever en correcter beeld geven van mensen in armoede.