Buurten zonder langdurige werkloosheid

Buurten zonder langdurige werkloosheid

Langdurige werkloosheid uitbannen, een grote uitdaging. Het Franse project ‘buurten zonder langdurige werkloosheid’ houdt een experiment.

Recht op werk

Armoede kan bestreden worden met werk, maar dan moet het waardig en duurzaam werk zijn. De uitkeringen afbouwen, verplichte gemeenschapsdienst of activering is geen oplossing. Het recht op arbeid is een mensenrecht en het houdt ook de vrije keuze van werk in, degelijke lonen en arbeidsvoorwaarden en bescherming tegen werkloosheid. Elke mens kan een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving.

Het experiment ‘Buurten zonder langdurige werkloosheid’

In Frankrijk werd op 29 februari 2016 een wet gestemd die – startend in tien piloot-regio’s – lokale overheden toelaat om werk te maken van ‘buurten zonder langdurige werkloosheid’ (territoires zéro chômeurs de longue durée). Het uitgangspunt is de overtuiging dat niemand ‘niet inzetbaar’ is en dat er voldoende werk is voor iedereen. Het aangeboden werk moet wel vertrekken van hun mogelijkheden en verwachtingen.

Concreet worden de banen gefinancierd door de federale en lokale overheden. Om de nodige nieuwe banen te scheppen worden niches van lokale behoeften onderzocht en worden de mogelijkheden van elke langdurig werkzoekende in kaart gebracht. Specifieke sociale ondernemingen (‘entreprises à but d’emploi’) zorgen voor integratietrajecten met omkadering en opleiding. De betrokken werknemers krijgen een contract van onbepaalde duur tegen (minstens) het minimumloon. Na enkele jaren is doorstroming naar niet-gesubsidieerde banen voor velen mogelijk.

Rendabele sociale investeringen

Langdurige werkloosheid is vaak schadelijker voor de economie dan sociale tewerkstelling: ze maakt mensen ziek, soms zelfs levenslang afhankelijk. Ze leidt tot sociale spanningen, soms zelfs tot geweld of criminaliteit. Grootschalige langdurige werkloosheid verlaagt de koopkracht, waardoor de economie erop achteruit gaat. De kinderen van langdurig werklozen hebben het moeilijk op school en komen op hun beurt vaak in armoede terecht. Meerdere studies tonen aan dat kwaliteitsvolle integratietrajecten voor langdurig werklozen zelfs op vrij korte termijn gunstig zijn voor het overheidsbudget: ze verlichten de uitgaven voor sociale zekerheid en verhogen op termijn de sociale bijdragen en belastingopbrengsten. In die zin gaat het om rendabele ‘sociale investeringen’.

Heb je graag meer info?

Werk voor iedereen (Vierde Wereldblad, 8 maart 2018)

HIVA studie bevestigt: Zones zonder langdurige werkloosheid zijn potentieel een win-win operatie (HIVA KU Leuven, 2021)

‘Gesubsidieerde jobs voor langdurig werklozen creëren, kan win – win zijn’ (De Tijd, 15 december 2021)

Zijn ‘zones zonder werkloosheid de toekomst?’ ‘Dit is geen oubollig socialistisch principe’ (Knack, 15 december 2021)

Wens je het boek te bestellen (enkel in het Frans)? Dat kan via de website van ATD Quart Monde.
0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina