Steunpunt tot bestrijding van armoede

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is de schakel tussen de armoedeverenigingen en het beleid. Zij brengen tweejaarlijks een rapport over armoede uit waar ATD Vierde Wereld aan meewerkt. Hiervoor gebruiken ze de methode Kruising van Kennis. Meer info vind je op de site van het Steunpunt.

Latest news