Beleidsbeïnvloeding

Naast het coördineren van sensibiliseringsacties werkt ATD Vierde Wereld België samen met overheden, organisaties en instellingen op nationaal en regionaal niveau om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met gezinnen die in extreme armoede leven en om een menswaardig bestaan voor iedereen te waarborgen.

Dit omvat actieve deelname aan instanties zoals het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de juridische en politieke follow-up van nieuwe wetten en verordeningen en het ontwikkelen van gemeenschappelijke standpunten met andere partners uit het maatschappelijk middenveld.

Ook putten we kennis uit de signalen die mensen ons geven tijdens de Volksuniversiteit en dat vormt de basis voor verdere acties en standpunten.

 

De Woonzaak

De Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen: 3 op de tien private huurders houden na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven. De Woonzaak is een initiatief van het Vlaams Huurdersplatform, het Netwerk tegen ArmoedeWelzijnszorgFeantsa en Samenlevingsopbouw vzw. ATD zette haar handtekening onder deze actie.

Laatste nieuws