Beleidsbeïnvloeding

Strijden voor een waardig leven voor iedereen betekent een continue en lange dialoog met beleidsmakers en bewustmakingsacties die een mentaliteitsverandering bij de gehele bevolking teweegbrengen. ATD Vierde Wereld doet op verschillende manieren aan beleidsbeïnvloeding:

Werkgroep politieke vertegenwoordiging

De nationale politieke werkgroep laat de stem van de armsten horen op het publieke forum. De werkgroep bestaat uit 10 leden en komt 1 keer per maand samen. Bij iedere bijeenkomst is er een moment waar elk lid kort een onderwerp uit de actualiteit kan aanbrengen, komend uit de volksuniversiteit, nationaal team, de media,… Op één of twee onderwerpen wordt dan dieper ingegaan.

Volksuniversiteit

Tijdens de volksuniversiteit leren mensen van elkaar.  We putten kennis uit de signalen die mensen ons geven en dat vormt de basis voor verdere acties en standpunten.

Interfederaal steunpunt armoedebestrijding

Of voluit: het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is de schakel tussen de armoedeverenigingen en het beleid. Zij brengen tweejaarlijks een rapport over armoede uit waar ATD aan meewerkt. Hiervoor gebruiken ze de methode Kruising van Kennis. Meer info vind je op de site van het Steunpunt.

Opinie artikels

We krijgen onder andere via de volksuniversiteit vele signalen door van mensen in armoede en medestanders. Die giet ATD Vierde Wereld in opinie-artikels, het overzicht vind je hier.

De Woonzaak

De Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen: 3 op de tien private huurders houden na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven. De Woonzaak is een initiatief van het Vlaams Huurdersplatform, het Netwerk tegen ArmoedeWelzijnszorgFeantsa en Samenlevingsopbouw vzw. ATD zette haar handtekening onder deze actie.

Laatste nieuws