Recht op cultuur

Recht op cultuur

“Er is geen enkele reden om te geloven dat de wereld van relaties en creativiteit niet voor iedereen toegankelijk is. Mensen hebben het nodig dat we in hen geloven.”
– Joseph Wresinski

In het daklozenkamp van Noisy-Le-Grand, waar ATD Vierde Wereld zestig jaar geleden ontstond, werden al vlug een bibliotheek en creatieve ateliers opgestart: ‘Cultuur als wapen tegen armoede’. Mensen de kans geven om zich uit te drukken, om creatief te zijn, om hun scheppend vermogen te ontplooien, dat helpt de strijd tegen armoede en uitsluiting meer vooruit dan het uitdelen van geld en goed.

ATD Vierde Wereld zet drie projecten in als wapen tegen armoede:

Straatbibliotheek: Elke woensdagnamiddag brengen we kinderen samen die niet zo vertrouwd zijn met lezen. We nemen boeken mee en lezen voor.

Opera voor iedereen: ‘Een brug tussen twee werelden’ is het sociaal programma van De Muntschouwburg in Brussel. Dit programma maakt het voor mensen in armoede mogelijk om voorstellingen van De Munt bij te wonen.

Uitstappen: Dankzij sociale programma’s kunnen mensen in armoede op uitstap gaan of op vakantie in de zomer.