Een schreeuw vanuit de wereld van grote armoede

Joseph Wresinski

In deze clip uit een tv-interview van 1985, schetst Joseph Wresinski kort en krachtig het ontstaan van ATD Vierde Wereld in een daklozenkamp bij Parijs in de jaren ’50.

Wresinski: “Op een dag zond de bisschop mij naar het kamp van Noisy-le-Grand.”
Reporter: “Daar startte ATD Vierde Wereld, in Noisy-le-Grand?”
Wresinski
: “Alles startte al eerder. Maar in Noisy startte ATD Vierde Wereld.”

Een schreeuw vanuit de wereld van grote armoedeJoseph Wresinski, 1985 – Antenne 2, INA

Wresinski:  “Het begon daar misschien zoals Moeder Theresa zei toen zij mij bezocht: ‘Ik zag nooit zo’n grote armoede, ook niet in India. Ik vind de kinderen zo bijzonder. Midden in die ellende blijven de kinderen vrolijk. Ze verwelkomden mij enthousiast, als een grote zus.'” Er was werkelijk grote armoede. Mensen leden eronder. Die armoede deed mensen opstaan en zich  organiseren. Niet om brood te eisen, maar kennis en scholing. Ze vroegen mij voor hun kinderen te zorgen, hen onderwijs te geven.”

ATD antwoordde op die schreeuw vanuit de wereld van grote armoede.