Onderteken onze oproep

Onderteken onze oproep “Stop Armoede - Samen voor waardigheid”

Kunnen we ons een vredevolle toekomst voorstellen in deze wereld met groeiende angst? Toch wel, want overal waar mensen zich inzetten en samenwerken, zien we verandering. We kunnen aan een rechtvaardige samenleving bouwen. Samen kunnen we werken aan een wereld zonder armoede, een wereld waar ieder het beste van zichzelf kan geven. Daarvoor hebben we de overtuiging en kracht van iedereen nodig. Stop armoede!

We weigeren een samenleving die ongelijkheid toelaat. We weigeren een beleid dat de meest kwetsbare mensen stigmatiseert. In België en in andere landen zijn mensen in armoede slachtoffer van vooroordelen. Ze worden beschouwd als potentiële fraudeurs, profiteurs of schuldig aan hun eigen situatie. Zelden horen we het feit dat hun rechten niet gerespecteerd worden. We stellen ons geen vragen of ze wel of niet een waardig leven kunnen leiden: een woning hebben, gezonde voeding, een job, een gezinsleven en zinvolle activiteiten. Dagelijks worstelen ze met deze moeilijkheden.

`Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. We zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.´

Deze oproep lanceerde Joseph Wresinski, oprichter van ATD Vierde Wereld, op 17 oktober 1987, de eerste Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Al 30 jaar inspireert deze oproep mensen in armoede om uit de stilte te treden en zich met anderen te verenigen.

Ik geloof in een wereld zonder armoede. Armoede is een vorm van geweld. Armoede vernedert, doet mensen zwijgen en maakt levens kapot. Maar armoede is geen noodlot. Net als slavernij en discriminatie, kunnen we het overwinnen. Mensen in armoede verzetten zich elke dag tegen dit onrecht. Hun intelligentie, ervaring en moed zijn nodig om de uitdagingen van de wereld aan te gaan. Overal laten mensen in armoede hun stem horen en nemen zelf initiatief. Anderen sluiten zich hierbij aan. Zo bouwen wij samen aan een vredevolle wereld die niemand achterlaat.
Ook ik zet mij in voor een wereld zonder armoede.

Onderteken nu deze oproep