Lidmaatschap ATD Vierde Wereld

Lid worden

Lid worden

Elke mens is evenveel waard, welke plaats hij ook heeft in de samenleving. Dat mensen niet meetellen in onze maatschappij, kunnen we niet aanvaarden.

In de overtuiging dat ieders inzet nodig is, spreekt ATD Vierde Wereld overal mensen aan om bondgenoot te worden en partnerschappen te ontwikkelen op alle niveaus van de samenleving. Door de stem van de armsten te laten horen, worden de verantwoordelijken van politieke, economische, religieuze en culturele instanties aangesproken.

Ook jij kan lid worden van ATD Vierde Wereld. Door het lidmaatschap te betalen onderschrijf je de uitgangspunten van ATD Vierde Wereld en bevestig je je steun. Je ontvangt een lidmaatschapskaart, het VierdeWereldblad (4x/jaar) en enkele mailings.

Lidgeld: 3 euro per jaar. Wat je eventueel meer stort, wordt als gift beschouwd. Voor giften van minimaal 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest. Overschrijven op rekeningnummer IBAN BE89 00007453 3685 met vermelding van “lidmaatschap”.

Opgelet : Indien je bijvoorbeeld een storting van 40 euro doet met vermelding “lidmaatschap”, dan is dit 3 euro voor lidmaatschap en 37 euro voor steun. Je voldoet dan niet aan de voorwaarden voor een fiscaal attest.